Hyfforddiant Hael

Y ffocws ar gyfer mis Chwefror: llywodraethu da, gyda chyfres fach 4 rhan ar brynhawn Mercher. Ond mae yna fwy!

Pe bai well gan chi ddarganfod mwy am ein cynnig
hyfforddi AM DDIM tra’n gorffwys, gwyliwch
https://youtu.be/JV_GMut_KBw

Cafodd Rhan 1 o’n cyfresi bach llywodraethu - ‘Cynnal cyfarfodydd cynhyrchiol ar-lein’ - dderbyniad da ar y 3ydd Chwefror, gyda nifer da yn mynychu . Ac mae llawer i elwa ohonno - am ddim (cymhorthdal ​​o £ 50 y sesiwn) - ar y prynhawniau Mercher sy'n weddill:

Rhan 2: Cadeirio Effeithiol - 10fed Chwefror

Rhan 3: Y grefft goll o gynnal eich Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - 17eg Chwefror

Rhan 4: Sgiliau cyfarfod effeithiol - cyfraniad a chydweithrediad - 24ain Chwefror

A yw'ch mudiad yn darparu ar gyfer y rhai sy'n cyfathrebu drwy’r Gymraeg? Peidiwch â phoeni - mae yna help ar gael - mae Gwern ap Gwyn, Swyddog Cynnig Rhagweithiol PAVO, yn eich tywys drwy’r gefnogaeth sydd ar gael a sut y gallwch ddarparu ar gyfer unigolion yn eu mamiaith yn ‘Cychwyn gyda’r Cynnig Rhagweithioll’ ar ddydd Mawrth 9fed am 10a.m.

Yn edrych ymlaen at fore Mawrth y 3ydd, rydym yn cynnal sesiwn ar Ymwybyddiaeth Iaith gyda Dysgu Cymraeg.

Os nad ydych chi - neu eraill yn eich mudiad - wedi manteisio ar ein cyfleoedd eto i gwmpasu’r ‘Hanfodion Diogelu’ yna rydym yn cynnig sesiynau ar y 10fed (p.m.), 18fed (a.m.) a’r 22ain (p.m.)

I archebu lle ar unrhyw un o’r sesiynau uchod, ymwelwch a’n gwefan.

Yn ychwanegol, dewch i weld sut allwch chi cofrestru eich gwasanaethau a’i diweddaru ar unrhyw bryd ar www.infoengine.cymru yn y sesiynau awr o hyd.

Dydd Gwener 12fed Chwefror @ 10 a.m.

Dydd Llun 8fed Mawrth @ 2 p.m.

I archebu lle, ewch i: bit.ly/iesession

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending