Hyfforddiant GDPR – Nid cyffrous, ond hanfodol

Beth yw GDPR?

Mae GDPR yn ddull diogelu data sy'n deilwng o'r unfed ganrif ar hugain. Ei nod yw diogelu unigolion yn fwy ac felly roi mwy o rwymedigaethau preifatrwydd i fudiadau.

Helpwch i ddiogelu preifatrwydd ac osgoi dirwyon posib drwy gadw lle yn ein gweminarau, neu drwy fynychu ein hyfforddiant, i sicrhau bod eich mudiad yn cadw trefn ar bethau.

Mi fyddwch chi'n dysgu am:

· Cyfrifoldebau cyfreithiol yn ôl y ddeddfwriaeth newydd

· Creu rhestr data

· Dewis porth cyfreithiol am ddefnyddio data

· Ysgrifennu hysbysiadau preifatrwydd a gofyn am gydsyniad

· Adnoddau a thempledi

I wneud ymholiad, cofrestru diddordeb neu i drefnu lle ar gwrs: 01597 822191 neu training@pavo.org.uk 

Dyddiad/Date

Lleoliad/Location

Math/Type

13.06.18 13:30

Plas Dolerw, Drenewydd/Newtown

Hyfforddiant ½ Dydd/½ Day Training

13.06.18 10:00

Arlein/Online

Gweminar/Webinar

19.06.18 10:00

PAVO, Llandrindod

Hyfforddiant ½ Dydd/½ Day Training

19.06.18 15:00

Arlein/Online

Gweminar/Webinar

I'w gadarnhau/TBC*

TBC* Sir Frycheiniog/Brecknockshire

Hyfforddiant ½ Dydd/½ Day Training

* Cysylltwch â ni i gofrestru eich diddordeb / Contact us to register your interest

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending