Holiadur Ymchwil Digidol 2020

Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil ym Mhowys ac yn awyddus i gael barn y bobl ganlynol....

Holiadur Ymchwil Digidol 2020

Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil ym Mhowys ac yn awyddus i gael barn y bobl ganlynol:
  • Y rheiny sy'n gwirfoddoli i ddarparu cymorth yn y cartref, neu'n ystyried darparu cymorth yn y cartref ym Mhowys.
  • Darparwyr gofal neu'r rheiny sy'n meddwl am ddechrau'u busnes eu hunain yn y maes yma, ac yn fodlon darparu gwybodaeth ar gyfer ein hymchwil.
  • Unrhyw un 50+ sy'n chwilio am rywun i'w cynorthwyo gyda thasgau sylfaenol neu ofal y neu cartref, neu'n ystyried hyn ar gyfer y dyfodol.
  • Sefydliadau Gwirfoddol sy'n helpu pobl hŷn yn eu cartrefi

Hoffem ni ddarganfod beth sy'n eich ysgogi chi, pa rwystrau sy'n eich wynebu, os oes rhai, ac a allai Digital Solutions eich helpu i'w goresgyn.

Ni ddylai'r arolwg gymryd mwy na 5 munud i'w gwblhau, ac mae'n ddi-enw oni bai eich bod yn dewis rhannu eich manylion cyswllt â ni.

 

Holiadur Ymchwil Digidol 2020

Holiadur Ymchwil Digidol - Sefydliadau Gwirfoddol 2020

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending