Helpu ni i ddathlu deddfau o caredigrwydd â ITV

Ym mis Tachwedd eleni mae'r Loteri Genedlaethol wedi ymuno ag ITV mewn ymgyrch ar y cyd gan gydnabod y gwahaniaeth y mae caredigrwydd yn ei wneud bob dydd ledled y DU.

Helpu ni i ddathlu deddfau o caredigrwydd â ITV

Ym mis Tachwedd eleni mae'r Loteri Genedlaethol wedi ymuno ag ITV mewn 
ymgyrch ar y cyd gan gydnabod y gwahaniaeth y mae caredigrwydd 
yn ei wneud bob dydd ledled y DU.

 

Gan ganolbwyntio ar wirfoddolwyr yn ffurfiol ac yn anffurfiol, bydd yr ymgyrch yn nodi'r gwahaniaeth gall 

dim ond ychydig o amser ei wneud i gymunedau ac unigolion.

Drwy rannu straeon ysbrydoledig, gobeithiwn y bydd yr ymgyrch yn cymell pobl i ddarganfod sut y gallant ymwneud â sefydliadau ac elusennau sy'n gweithredu'n lleol iddynt

 

Sut gallwch chi gymryd rhad?

Mae ychydig o ffyrdd y gallwch gymryd rhan:
  • Cysylltwch â Gwirfoddoli Cymru a chofrestru unrhyw gyfleoedd gwirfoddoli sydd gennych chi neu'ch prosiect yn awr neu sy’n codi yn y dyfodol agos.
  • Cadwch lygad allan am yr ymgyrch sy'n rhedeg ar draws ITV, cyfryngau printiedig a chyfryngau cymdeithasol o Dachwedd 15fed a cymryd rhan

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending