Heading: Adborth Rhanddeiliad PAVO 2020

Yn PAVO, rydym yn anelu i wella’r ffyrdd rydym yn darparu gwasanaethau i’r drydydd sector ym Mhowys, yn gyson. Byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn cymryd yr amser i gwblhau ein harolwg blynyddol, a fydd yn helpu ni i wella ein dealltwriaethau’n ymateb i anghenion y drydydd sector, ac i ddatblygu ein Cynllun Business i 2021-2022. Rydym wedi adio ambell i gwestiwn ychwanegol i geisio gwell ddeall effaith Covid ar drydydd sector Powys, a ba gefnogaeth newydd a gwahanol rydych chi’n gweld PAVO’n darparu.

Roedd ein Cynllun Strategol 2019-22 a'n Cynllun Busnes 2020-21 yn cynnwys amcanion newydd o ganlyniad i'r hyn a ddywedasoch wrthym trwy Arolwg Adborth Rhanddeiliaid y llynedd. Mae eich adborth yn dylanwadu ar ein gweithgareddau - Dywedasoch yr hoffech gael mwy o rwydweithio lleol - rydym wedi sefydlu rhwydweithiau ardal ym mhob ardal trwy Powys sy'n gysylltiedig â'r Cysylltwyr Cymunedol. Fe ddywedoch chi yr hoffech i'r wybodaeth rydyn ni'n ei rhannu gael ei thargedu'n well a'i bod yn haws i’w ddarllen - rydyn ni wedi sefydlu E-fwletin ar arddull newydd ac wedi gwahanu gwybodaeth ar gyfer cylchrediad cyffredinol a chynulleidfaoedd arbenigol.

Rydym yn parhau i fonitro a gwerthuso ein perfformiad mewn ymateb i'r adborth a gawn. Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech ymateb erbyn 15/01/2021, fel y gallwn fwydo'ch atebion i'n hadolygiad o wasanaethau a darparu gwasanaethau a chynllunio busnes ar gyfer y cyfnod 2021-22.

Diolch yn fawr iawn am eich amser.

Cliciwch yma i gwblhau'r arolwg 

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending