Gwneud cais am Gronfa Gymunedol Leol y Co-op

Mae Cronfa Gymunedol Leol y Co-op yn cefnogi prosiectau ledled y DU y mae aelodau’r Co-op yn poeni amdanynt.

Gwneud cais am Gronfa Gymunedol Leol y Co-op


Rydyn ni eisiau helpu cymunedau i ddod at ei gilydd, cydweithredu a chael effaith gadarnhaol ar les cymunedol - yn gorfforol ac yn fwy neu lai.

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais i fod yn un o'n hachosion. Os ydych chi'n llwyddiannus, bydd y cyfnod cyllido yn dechrau ar 25 Hydref.

Gallwch arbed eich cais ar unrhyw adeg.

Rhaid cwblhau ceisiadau erbyn hanner nos ar 28 Mehefin 2020.

Pwy all wneud cais


Rhaid i'ch prosiect naill ai:

 • dod â'r gymuned ynghyd i helpu'r rhai mewn angen, gan ddarparu mynediad at hanfodion bywyd fel lleoedd cymunedol, cymorth bwyd a phrofedigaeth
 • cefnogi iechyd meddwl a chorfforol eraill trwy weithgareddau lles cymunedol
 • galluogi pobl i ddatblygu neu rannu eu sgiliau i feithrin ysbryd cymunedol ac adeiladu cymunedau cydnerth ar gyfer y dyfodol

Rhaid i'ch prosiect neu ddigwyddiad hefyd:

 • yn digwydd yn y DU neu Ynys Manaw
 • nid oes gennych nodau crefyddol na gwleidyddol (er y gallwch barhau i wneud cais os ydych chi'n sefydliad crefyddol)
 • cwrdd â gwerthoedd y Co-op
 • yn digwydd neu yn dal i redeg ar ôl Tachwedd 2021
 • o fudd i'ch cymuned leol


Darganfyddwch fwy am bwy all wneud cais am y gronfa a pha brosiectau na allwn eu cefnogi

Beth fydd angen i chi ei gymhwyso


I wneud cais bydd angen naill ai:

 • elusen eich sefydliad, Cyllid a Thollau EM neu rif cofrestru cyfatebol yn dibynnu ar eich math o sefydliad
 • dogfen lywodraethol sy'n profi nad yw'n cael ei rhedeg er elw preifat, er enghraifft dogfen gyfreithiol fel rheolau eich sefydliad

Bydd angen i chi hefyd:

 • manylion banc eich sefydliad - ni ellir talu arian o'r gronfa i gyfrifon personol
 • prawf o gyfrif banc eich sefydliad (datganiad banc neu slip talu i mewn)
 • disgrifiad o'ch prosiect
 • 2 enw cyswllt, gan gynnwys cyfeiriadau e-bost
 • manylion sylfaenol eich sefydliad a'r hyn y mae'n ei wneud, gan gynnwys incwm blynyddol bras
 • llun o ansawdd da yn dangos eich sefydliad ar waith - dim logos

 

Cwestiynau am eich sefydliad a'ch prosiect y bydd angen i chi eu hateb ar y ffurflen

 • Sut mae'ch sefydliad yn helpu'r gymuned?
 • Disgrifiwch beth fydd eich prosiect yn ei wneud i'r gymuned
 • Rhowch un frawddeg sy'n egluro beth fydd eich prosiect yn ei wneud i'r gymuned
 • Rhowch fanylion am sut y byddwch chi'n gwario'r arian
 • Sut y bydd eich prosiect yn helpu cymunedau i ddod at ei gilydd, cydweithredu a chael effaith gadarnhaol ar les cymunedol?

Os ydych chi'n llwyddiannus


Byddwn yn rhoi gwybod i chi a ydych chi'n llwyddiannus erbyn mis Hydref 2020.

Os byddwch chi'n llwyddiannus, byddwch chi'n rhan o'r Gronfa Gymunedol Leol am 12 mis rhwng 25 Hydref 2020 a 23 Hydref 2021.

Byddwch yn derbyn eich cyfran o'r cyllid mewn 2 daliad - un ym mis Ebrill 2021 ac un ym mis Tachwedd 2021.

GALLWCH YMGEISIO YMA NAWR!

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending