Gad i ni ddathlu ymddiriedolwyr Powys

...gyda fideo byr am lwyddiant ein prosiect Sgiliau Trydydd Sector

Ariannwyd Sgiliau Trydydd Sector gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gefnogi recriwtio a hyfforddi ymddiriedolwyr newydd ac i ddarparu tasgau penodol i fentoriaid i gefnogi sefydliadau yn y tymor byr.

Bydd y fideo hwn yn eich tywys trwy gyflawniadau allweddol y prosiect a'r adnoddau etifeddiaeth sydd wedi'u creu i grwpiau gael mynediad atynt wrth symud ymlaen.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1Adxn_MUE0&t=95s

I gyrchu’r adnoddau etifeddol, ewch i:

https://www.pavo.org.uk/cy/cymorth-i-sefydliadau/aelodau-pwyllgor-ac-ymddiriedolwyr/adnoddau-i-ymddiriedolwyr.html

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending