Eich cyfle i gymryd rhan - Diwrnod y Cyfrifiad yw 21 Mawrth 2021

Mae'r cyfrifiad yn arolwg sy'n digwydd bob 10 mlynedd ac sy'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl ac aelwydydd yng Nghymru a Lloegr.

Diwrnod y Cyfrifiad yw 21 Mawrth 2021.

 

Mae'r cyfrifiad yn arolwg sy'n digwydd bob 10 mlynedd ac sy'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl ac aelwydydd yng Nghymru a Lloegr.

Mae cynghorau lleol, elusennau a llawer o sefydliadau eraill yn defnyddio gwybodaeth cyfrifiad i benderfynu sut i ddyrannu gwasanaethau a chyllid.

Mae hyn yn cynnwys mewn meysydd fel trafnidiaeth, addysg a gofal iechyd. Mae hefyd yn caniatáu ar gyfer monitro cydraddoldebau ac yn ein helpu i ddeall ein cymdeithas. Dyma pam ei bod mor bwysig bod y cyfrifiad yn cyfrif pawb.

Mae CEMs a CAs yn helpu grwpiau o bobl i gymryd rhan yn y cyfrifiad.


Swydd y ‘CEMs’ yw arwain ymgysylltiad cymunedol yn eu hardal. Maent yn adeiladu cysylltiadau â chynghorau lleol, sefydliadau cymunedol lleol, arweinwyr lleol ac elusennau dibynadwy, fel y gall mwy o bobl ymuno. Maent yn gwneud hyn trwy godi ymwybyddiaeth, helpu pobl i ddeall pam mae'r cyfrifiad yn bwysig a meithrin ymddiriedaeth yn y cyfrifiad. Maent yn rhoi sicrwydd a chefnogaeth ymarferol fel y gall pawb gymryd rhan.

Mewn rhai ardaloedd, rydym hefyd wedi cyflogi cynghorwyr cymunedol lleol (CAs) sydd â sgiliau iaith penodol, i weithio gyda CEMs mewn cymunedau lle rydym wedi nodi y bydd angen hyn.

Byddai'ch CEM lleol wrth ei fodd yn clywed gennych i ddysgu mwy am eich cymuned a'r ffyrdd y gallant helpu i'ch cefnogi yng Nghyfrifiad 2021. Dyma rai o'r cwestiynau y gallant eu gofyn ichi.

 • A allwch chi ddweud wrthym sut y gallem helpu i wneud y cyfrifiad yn haws i'w gwblhau i bobl yn eich ardal chi?
 • A allwch chi ein rhoi mewn cysylltiad ag arweinwyr lleol eraill a chynrychiolwyr cymunedol a fydd wedi lledaenu'r gair?
 • A allwch chi roi enghreifftiau o sut mae gwybodaeth cyfrifiad wedi bod o fudd i'ch cymuned?
 • A allwch chi gynnal cyfarfodydd lle rydyn ni'n cyflwyno'r cyfrifiad ac yn codi ymwybyddiaeth?
 • A allwch ein gwahodd i'ch digwyddiadau cymunedol?
 • Allwch chi hysbysebu swyddi cyfrifiad trwy eich cylchlythyrau neu gyfryngau cymdeithasol?
 • A allwch chi ddarparu lle neu dechnoleg i bobl sy'n dymuno llenwi eu ffurflen gyfrifiad gyda chefnogaeth?

Gall eich CEM a'ch CA hefyd eich helpu i godi ymwybyddiaeth o'r cyfrifiad trwy:
 • rhoi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i'ch sefydliad / cymuned
 • cyflenwi gwybodaeth ddigidol ac argraffedig mewn sawl iaith, i chi ei rhannu
 • creu cynnwys i chi ei ddefnyddio, er enghraifft, yn eich cylchlythyrau neu ar gyfryngau cymdeithasol
 • creu a rhannu astudiaethau achos sy'n hyrwyddo'ch gwaith a'ch cymuned
Cysylltwch
 

Cysylltwch â 2021Census.Engagement@ons.gov.uk i ddarganfod mwy neu i gael eich cyflwyno i'r CEM yn eich ardal chi.

Os ydych chi'n gweithio i awdurdod lleol, mae gennym dîm ymroddedig i'ch helpu chi.

E-bostiwch nhw ar 2021Census.LA.Liaison(at)ons.gov.uk.

Os ydych chi'n adnabod rhywun a allai fod eisiau gweithio i'r cyfrifiad yn eich ardal leol, anfonwch nhw i www.censusjobs.co.uk.

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending