Dathlu Ymddiriedolwyr Powys

Mae Wythnos yr Ymddiriedolwyr 2020 - 2il i 6ed Tachwedd - yn gyfle i arddangos y gwaith gwych y mae ymddiriedolwyr yn ei wneud ac i uwcholeuo cyfleoedd i bobl o bob cefndir gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth.

Yn PAVO byddwn yn dathlu cyfraniad amhrisiadwy'r miloedd o ymddiriedolwyr sy'n gwirfoddoli eu hamser yn rhedeg elusennau ym Mhowys. Mae ein Sgiliau Trydydd Sector diweddar, a oedd yn canolbwyntio ar ymddiriedolwyr, yn rhoi cyfle gwych i ni wneud hyn ar ffurf fideo yn dangos ei lwyddiannau o amgylch y Sir.
Byddwn yn edrych ar y rhwystrau cyffredin y mae pobl yn eu hystyried wrth ddod yn ymddiriedolwr ac yn siarad ag ymddiriedolwyr presennol ble mae eu sefydliadau wedi elwa o grantiau Gwerth Cymdeithasol i ddarganfod sut maen nhw'n elwa o'u gwaith. Rydym hefyd yn bachu ar y cyfle i archwilio rhai o agweddau anoddaf llywodraethu da.
Bydd yna hefyd sesiwn ar gyfrifoldebau a phrosesau gwneud penderfyniadau ymddiriedolwyr sy'n gyfrifol am fannau cyhoeddus, sy'n cael eu hystyried ar sut i ailagor yn ddiogel yn ystod COVID. Gallwch ddarganfod mwy am y sesiynau hyn yma.
Os oes gennych chi gwestiwn llosg sy'n eich drysu fel ymddiriedolwr, neu os hoffech chi gael sgwrs am ddod yn ymddiriedolwr, bydd un o'n staff datblygu ar gael trwy sesiynau ‘galw heibio’ digidol trwy gydol yr wythnos. Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan i ddarganfod mwy am yr hyn sy'n digwydd ac - yn bwysicaf oll - cymerwch ran!
 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending