Cyngor Iechyd Cymuned Powys- Rydym yn chwilio am aelodau!

Oes gennych chi ddiddordeb mewn rhoi barn cleifion wrth galon gwella gwasanaethau iechyd cenedl? Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o bob cefndir, i'n helpu i adlewyrchu dyheadau ac anghenion poblogaeth Cymru gyfan i ddatblygu'r GIC yn lleol ac yn genedlaethol.

 

Cyngor Iechyd Cymuned Powys- Rydym yn chwilio am aelodau!

 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn rhoi barn cleifion wrth galon gwella gwasanaethau iechyd cenedl? Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o bob cefndir, i'n helpu i adlewyrchu dyheadau ac anghenion poblogaeth Cymru gyfan i ddatblygu'r GIC yn lleol ac yn genedlaethol.

Mae aelodau Cyngor Iechyd Cymuned (CIC) yn wirfoddolwyr lleol sydd yn gweithredu fel llygad a chlust cleifion a'r cyhoedd, gan wrando ar eu pryderon a gweithio gyda'r gwasanaeth iechyd i wella ansawdd gofal i gleifion.

Rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y rôl aelod trydydd sector hon gael eu henwebu gan sefydliad cymunedol / gwirfoddol.

Mae gofal i gleifion wrth galon y GIC, a'r CICau ydy llais annibynnol cleifion a'r cyhoedd yng Nghymru.

Gofynnir i aelodau neilltuo rhwng tri a phump diwrnod y mis ac fe gaiff unrhyw gostau 'allan o boced' eu had-dalu.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch os gwelwch Sue Newham:  

07739 984233 - sue.newham(at)pavo.org.uk

 

Dyddiad cau 30aim Tachwedd 2020

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending