Cyfle i ariannu sefydlu Gwasanaeth Siopa yn y Drenewydd a'r Trallwng

O ganlyniad i ddadansoddiad o ddata a gasglwyd gan y Cysylltwyr Cymunedol, nodwyd bod bwlch yn y gefnogaeth siopa i breswylwyr yn ardal y Drenewydd a'r Trallwng.
 Mae cyfle wedi codi i sefydliad trydydd sector, menter gymdeithasol neu grŵp cymunedol wneud cais am gyllid i sefydlu gwasanaeth a fydd yn helpu i lenwi'r bwlch mewn cymorth siopa yn yr ardal. Gallai hyn fod yn darparu gwasanaeth hebrwng i fynd gyda phobl wrth iddynt siopa, helpu pobl i lunio rhestr siopa a danfon eu siopa iddynt neu helpu gyda siopa ar-lein.
Mae'r cyllid ar gael i dalu'r costau sefydlu cychwynnol, ond rhaid i'r gwasanaeth fod yn gynaliadwy ar ôl i'r cyllid cychwynnol gael ei ddefnyddio. Mae'r cyllid ar gael am gyfnod byr a bydd angen sefydlu mentrau a darparu gwasanaeth erbyn 31 Mawrth 2020.
I gofrestru'ch diddordeb neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Tim Davies, Swyddog Datblygu Gwerth Cymdeithasol ar 01597 822191 neu drwy e-bost tim.davies(at)pavo.org.uk

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending