Cwrdd âr Cyllidwr: Cofrestrwch nawr i ymuno â Chronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru ar-lein

Mae £4m ar gael I Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol.

Ar y cyd â Chefnogi Trydydd Sector Cymru, hoffem eich gwahodd i fynychu gweithdy ‘Sut i Wneud Cais am Gyllid’ ar-lein, lle byddwn yn amlinellur newyddion diweddaraf a gwybodaeth am y Cronfa.

 

  • Bydd y sesiwn yn cynnwys cyflwyniad am 20 muned, ynghyd a cwestiynau ac atebion.
  • Bydd y sesiwn yn rhedeg ar-lein (Zoom) o 2:00yp-3:00yp ar Ddydd Iau, 1af Hydref 2020.
  • I gofrestru, e-bostiwch training(at)vamt.net erbyn 29 Medi 2020 yn nodi Chwaraeon Cymru ym mhennawd y neges.
  • Cofiwch gynnwys enw eich sefydliad ar Sir yr ydychwedich lleoli ynddi yn eich e-bost.
  • Bydd dolen ir digwyddiad yn cael ei anfon yn agosach at y sesiwn,.
  • Sylwch y bydd y sesiwn yn rhedeg drwy gyfrwng y Saesneg.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending