Chwilotwr cyllid am ddim i sector gwirfoddol Cymru

Bydd Cyllido Cymru yn cynorthwyo i gysylltu elusennau, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru â’r cyllid sydd ei angen arnynt.

Chwilotwr cyllid am ddim i sector gwirfoddol Cymru

 

Bydd Cyllido Cymru yn cynorthwyo i gysylltu elusennau, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru â’r cyllid sydd ei angen arnynt.

Mae Cyllido Cymru yn declyn am ddim i gynorthwyo mudiadau gwirfoddol i ddod o hyd i gyllid i’w hachos.

Mae’r wefan, a grëwyd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, yn galluogi elusennau, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru i ddod o hyd i gyllid trwy ddefnyddio chwilotwr ar-lein rhad ac am ddim.

Gallwch chwilio trwy gannoedd o gyfleoedd cyllid grant neu fenthyciad o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, o grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion.

I fanteisio ar y chwilotwr cyllid, cofrestrwch gyda cyllido cymru Mae Cyllido Cymru yn rhad ac am ddim i’w ddefnyddio i unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn y sector gwirfoddol yng Nghymru.

 

Ynglŷn â Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r holl drydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW). Mae’r rhwydwaith yn cynnwys y 19 o gyrff cymorth lleol a rhanbarthol ledled Cymru, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CVCs) a’r corff cymorth cenedlaethol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC). Mae TSSW yn gwella’r ffordd y mae’n darparu gwasanaethau’n ddigidol, ac yn ymrwymedig i sicrhau bod ei blatfformau digidol yn gynhwysol ac yn ddwyieithog.

 

Mae platfformau digidol eraill TSSW yn cynnwys:

Yr Hwb Gwybodaeth

Mae’r Hwb Gwybodaeth newydd yn galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gael mynediad hawdd at amrediad o wybodaeth, rhwydweithio a dysgu ar-lein.

Gall mudiadau gofrestru am ddim i gael mynediad at gronfa o daflenni gwybodaeth a chyrsiau hyfforddi ar-lein o ansawdd uchel sydd wedi’u llunio ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru.

Mae’r Hwb Gwybodaeth hefyd yn rhoi’r cyfle i chi rwydweithio â chymheiriaid a chael trafodaethau ar bynciau sydd o bwys i chi.

 

infoengine

infoengine yw’r cyfeiriadur o wasanaethau trydydd sector yng Nghymru. Mae infoengine yn amlygu amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol rhagorol sy’n gallu darparu gwybodaeth a chymorth er mwyn i chi allu gwneud dewisiadau ar sail gwybodaeth.

 

Gwirfoddoli Cymru

Platfform gwirfoddoli digidol yw Gwirfoddoli Cymru. Ar y platfform hwn, mae cannoedd o gyfleoedd gwirfoddoli o bob rhan o Gymru mewn un lle, sy’n ei gwneud hi’n haws dod o hyd i wirfoddolwyr a’u recriwtio – neu i ddechrau ar eich taith wirfoddoli eich hun.

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending