BRECHIADAU TORFOL POWYS – SWYDDOG DYNODI LLWYBR (WAY FINDER)

Builth Wells ONLY

 

Fel aelod o’r frechiadau torfol – bydd sywddogion dynodi llwybr yn darparu canllawiau a chyfarwyddiadau at ambell le o fewn y safle i ymwelwyr, wyneb wrth wyneb. Bydd y canllawiau rhain yn galluogi ymwelwyr i lifo trwy'r safle yn dilyn arwyddion ac arferion pellhau cymdeithasol. Mae'r rôl yn gofyn i chi estyn allan at ymwelwyr i'w cefnogi i gyrraedd eu cyrchfan bwriadedig ar y safle.
Prif Weithgareddau:

Ewch, yn weithredol at ymwelwyr i'w tywys i'r cyfeiriad cywir
Cynghori ymwelwyr ar arferion pellhau cymdeithasol yn gyson
Dangos ymwelwyr i wahanol adrannau o fewn y safle
Sgwrsio a gwrando ar y rhai mewn angen, a darparu cysur a sicrwydd mewn modd cefnogol
Heb dorri rheolau cyfrinachedd, crybwyll unrhyw bryderon yn uniongyrchol i'r mentor / goruchwyliwr
Paratoi lluniaeth ar gyfer cleifion / ymwelwyr / staff / gwirfoddolwyr
Nodweiddion y gwirfoddolwr:
Sgiliau cyfathrebu enghreifftiol
Gwrandäwr da ac yn anfeirniadol
Dull hyderus a phendant o sicrhau
Yn ddefnyddiol, yn gyfeillgar ac yn ofalgar
Y gallu i ddangos empathi ar yr adegau cywir
Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid
Gofynion Ychwanegol:
Ymrwymiad i gyfrinachedd ynghylch gwybodaeth am gleifion, staff, teulu a gwirfoddolwyr
Ymgymryd â chyfeiriadedd a chysgodi
Ymgymryd â hyfforddiant penodol pellach sy'n gysylltiedig â rôl
Mae Asesiad Risg Gweithlu Cymru COVID-19 Cymru yn rhan o addasrwydd y gwirfoddolwr ar gyfer y rôl

Rota i gwmpasu shiffts rhwng 8 am-8: 30pm, 7 diwrnod yr wythnos
Lleoliadau yng Ngogledd, Canolbarth, De Powys - lleoliadau i'w cadarnhau

Rhaid i chi fod dros 16 oed
Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer
Treuliau a Dalwyd

COVID-19-Powys Health and Care Volunteers

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending