Ar y Gweill! Bydd grantiau Comic Relief ar gyfer gweithgarwch lleol dan arweiniad y gymuned rhwng

£1,000 a £10,000 a grantiau meithrin gallu rhwng £30,000 a £60,000 ar gael i fudiadau y mae eu hincwm blynyddol o dan £250,000 – Yn agor i geisiadau ar 22 Gorffennaf 2019

Cyllid Cymunedol Comic Relief yng Nghymru

Cynllun peilot i ariannu gweithgarwch cymunedol i ysgogi newid cymdeithasol positif, parhaol ledled Cymru:

  • Grantiau rhwng £1,000 – £10,000 neu £30,000 – £60,000
  • Ar gyfer grwpiau y mae eu hincwm blynyddol o dan £250,000
  • Proses ymgeisio hawdd
  • Arweiniad a chymorth ar gael gan eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol
  • Yn agor i geisiadau ar 22 Gorffennaf 2019, ac yn cau ar 31 Hydref 2019

I gael gwybod mwy ewch i – www.cefnogitrydyddsector.cymru

Cysylltwch â PAVO am gymorth gyda’ch cais.  Gallwn:

·Siarad drwy syniadau eich prosiect

·Helpu gydag unrhyw faterion cymhwyster

·Cynghori ynghylch tystiolaeth o angen

·Gwirio eich cais cyn I chi ei gyflwyno

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity