Angylion Cymunedol bwydo eu cymdogion yn y Trallwng

Mae gwirfoddolwyr ac busnesau lleol yn darparu mwy o brydau ar glud yn y Trallwng gydag ychydig o help gan y Gronfa Argyfwng C-SERT

Gwirfoddolwyr Pryd ar Glud
Logo Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Ffurfiwyd Grŵp Angylion Cymunedol y Trallwng gan y Cynghorydd Sir Graham Breeze, Parch Steve Willson ar ran Eglwysi Trallwng, Cynghorydd Tref y Trallwng Nicola Morris a Chlerc Dros Dro y Cyngor Tref, Anne Wilson, gyda John Morgan yn ymuno â'r grŵp i ddarparu cefnogaeth gwefan. Mae'r grŵp hefyd yn gweithio'n agos gyda Chysylltwyr Cymunedol PAVO a'r Groes Goch.

Ar ddiwedd mis Mawrth, lansiodd y grŵp tudalen Facebook ac roedd galw ar wirfoddolwyr i ddod ymlaen i ddarparu cefnogaeth i’r rhai sydd yn ynysu yn ardal Y Trallwng yn ystod y pandemig Covid-19 . Bellach mae ganddyn nhw dros 115 o wirfoddolwyr ar eu rhestr. Fe wnaethant ddosbarthu taflenni am eu cynnig i gynifer o breswylwyr â phosibl. Gall aelodau o'r gymuned sydd angen cefnogaeth cysylltu ag un o'r tîm gweinyddol sydd wedyn yn dyrannu gwirfoddolwyr i’w hymateb. Mae'r mwyafrif o geisiadau am anghenion siopa neu ar gyfer casglu presgripsiynau. 

Gweithgaredd mawr arall i'r tîm fu cynorthwyo'r Cyngor Tref gyda'r gwasanaeth Pryd ar Glud a weithredir o Ganolfan Ddydd Ann Holloway. Gwnaeth y grŵp gais llwyddiannus i'r Gronfa Argyfwng C-sert, fel eu bod yn gallu cynnig y gwasanaeth hwn i fwy o bobl. Mewn cyfnod byr o amser mae'r gwasanaeth wedi tyfu o oddeutu 8-10 pryd bwyd y dydd i bron i 50. 

Dywedodd y Cynghorydd Breeze, “Mae busnesau ac unigolion lleol hefyd wedi rhoi swm sylweddol o arian yn hael iawn i gefnogi ac ehangu'r gwasanaeth hwn, rydym i gyd yn hynod ddiolchgar. Mae llawer o'r nwyddau ychwanegol fel Wyau Pasg, cacennau a bisgedi yn cael eu darparu fel bagiau nwyddau ochr yn ochr â'r prydau bob dydd ac rydym yn datblygu system o ddarparu trîts i bawb sy'n ynysu yn y dref."

Mae Tîm Ymateb Argyfwng Sector Cymunedol Powys (C-SERT) a PAVO wedi cydweithio i ddosbarthu grantiau bach i gefnogi cymunedau yn eu hymateb i’r argyfwng Covid-19. Daw cefnogaeth ariannol y Gronfa Argyfwng C-SERT o Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru (ICF), a ddyrannwyd gan Fwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys (RPB).

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending