Severn Wye Powys Energy Eiriolwyr Mehefin Canolfannau Galw Heibio

Severn Wye Energy logo

Mae Eiriolwyr Powys yn gweithio gyda phobl mewn tlodi tanwydd, gan roi cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth i helpu thema i ddeall sut maent yn defnyddio ynni a sut y gallant reoli a lleihau dyled tanwydd. Eu nod yw grymuso pobl i allu gwresogi a phweru eu cartrefi yn gyfforddus ac yn fforddiadwy.

Yn ystod mis Mehefin 2024 maent yn cynnal y canolfannau galw heibio canlynol:

Gogledd Powys

Amanda Harries

 • Dydd Mercher y 5ed a 19eg o Mehefin, 11yb – 2yp, Canolfan Gymunedol Taj Mahal, 21 Heol Pen’rallt, Machynlleth, Powys, SY20 8A
 • Dydd Mawrth 4ydd a Dydd Llun 17eg o Mehefin, 11yb-2yp Canolfan Waith y Drenewydd, Tŷ’r Afon, Y Drenewydd, Powys, SY16 2PZ
 • Dydd Mawrth 11eg o Mehefin, 11yb – 3yp, Canolfan Waith y Trallwng, Tŷ Dolanog Newydd, Heol Hafren, Y Trallwng, Powys, SY21 7AP
 • Dydd Iau 13eg o Mehefin, 11yb –2yp, Prosiect Gerddi Crog, Stryd Bethel, Llanidloes, Powys, SY18 6BS                                                                                     
 • Dydd Iau 20fed o Mehefin, 12yp-2yp, Hyb Cynnes Cymunedol, Neuadd y Dref, 42 Stryd Lydan, Y Trallwng, SY21 7JQ   

Cysylltwch: amandah@severnwye.org.uk / 07778 359857

Canolbarth Powys

Susie Wood

Susie Woods, Severn Wye Energy Advocate, Mid Powys

 • 10:30yb-12: 00yp, Banc Bwyd Llandrindod, Oasis Spa, Llandrindod Powys LD1 5ER
 • Dydd Mercher 5fed o Mehefin, 10:30yb-12:00yp, Siop Gymunedol Y Arches, West Street, Rhaeadr, Powys. LD6 5AB
 • Dydd Iau 6ed a’r 20fed o Mehefin, 10:00yb-12:00yp Canolfan Gymunedol Marchog a’r Cylch, Lon Lawnt Fowlio, Marchog, Powys, LD7 1DR
 • Dydd Iau 6ed a’r 20fed o Mehefin, 2yb-4:30yb, Canolfan Gwaith Llandrindod, Y Automobile Palace, Llandrindod, Powys, LD1 5HU
 • Dydd Mercher 26ain o Mehefin, 10:30yb-12:30yp, Y Cwch Gwenyn, Cilgant y De, Llandrindod, Powys, LD1 5DH
 • Dydd Gwener 21ain o Mehefin, 10:30yb-12yp, Llyfrgell Llanfair-ym-Muallt,Antur Gwy, Heol y Parc, Llanfair-ym-Muallt,LD2 3BA

Cysylltwch: susiew@severnwye.org.uk / 07967824677

De Powys

Kate Lewis

Kate Lewis, Severn Wye Energy Advocate, South Powys

 • Dydd Mawrth 18fed a’r 25ain o Mehefin, 1:30yp-3:30yp, Banc bwyd Aberhonddu, Canolfan St John, Powys, LD3 9EA
 • Dydd Gwener 28ain o Mehefin, 1:30yp-3:30yp, Banc Bwyd y Gelli, Y Pafiliwn, Heol Aberhonddu, Y Gelli Gandryll, Powys, HR3 5DY 

Cysylltwch: katel@severnwye.org.uk /07442 465250