Recriwtio Mwy Diogel – Digwyddiad Cyflogaeth Ddiogelach i’w gynnal ar 11 Gorffennaf 2024 10:00 – 15:00, yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod.

RECRIWTIO MWY DIOGEL – DIWYDDIAD CYFLOGAETH DIOGEL Bydd y diwrnod yn cynnwys tri gweithdy sy’n canolbwyntio ar:
  • Arfer da mewn perthynas â Pholisïau a Gweithdrefnau Diogelu – Cyfle i ystyried eich polisïau diogelu eich hun, adolygu adnoddau cyfredol ac ystyriwch broses drefnu o amgylch eich GGD cyfrifoldeb.
  • Recriwtio Diogel a’r GGD (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) – Trosolwg o sut y gall DBS a’ch sefydliad gydweithio’n effeithiol ar gyfer Recriwtio Mwy Diogel, a lle y gallai fod gennych ddyletswydd gyfreithiol i gyfeirio at y GGD.
  • Safonau Diogelu Cenedlaethol / Safonau Hyfforddiant – I gefnogi staff gorfodol a anghenion hyfforddiant gwirfoddolwyr yn unol â’r Hyfforddiant Diogelu Cenedlaethol a Safonau Datblygu.
    Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim. Bydd cinio a lluniaeth yn cael ei ddarparu a parcio am ddim ar gael.
Os hoffech fynychu, archebwch le gan ddefnyddio’r ffurflen archebu isod: Dolen i ffurflen archebu: