Swyddog Gwybodaeth, Cymru (Cymreig) / Contact – Information Officer, Wales

Dyma gyfle gwych i rywun sydd yn frwdfrydig am wneud gwir wahaniaeth i deuluoedd sy’n gofalu am blant sydd ag anghenion ychwanegol yng Nghymru. Teitl swydd – Swyddog Gwybodaeth, Cymru

We’ve got a fantastic opportunity for someone passionate about making a real difference to families caring for children with additional needs in Wales. Job title – Information Officer, Wales

How to apply / Eisiau gwybod mwy? https://contact.org.uk/about-contact/work-for-contact/