Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
Estynnir gwahoddiad i holl sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol Powys ymaelodi â PAVO. Does dim ffi aelodaeth.

Our Duty to Reduce Poverty

An evening talk by the First Minister of Wales, Mark Drakeford, and an expert panel on their vision for reducing poverty in Wales

Have Your Say on the Next Steps on the North Powys Wellbeing Programm

Building on the views heard during the recent phase of community and professional engagement from 14 June 2019 to 16 September 2019, the PTHB have...

Cyfle i ariannu sefydlu Gwasanaeth Siopa yn y Drenewydd a'r Trallwng

O ganlyniad i ddadansoddiad o ddata a gasglwyd gan y Cysylltwyr Cymunedol, nodwyd bod bwlch yn y gefnogaeth siopa i breswylwyr yn ardal y Drenewydd...

Angel Cyllyll - Yn Dod i'r Drenewydd Ionawr 2020

‘Angel Cyllyll’ ydy’r symbol yn erbyn Trais. Mae wedi’u greu o gyllyll wedi’u rhoi I’r heddlu trwy Brydain.

EventsPob digwyddiad

GWAHODDIAD Gŵyl Gyrfaoedd Powys

4 Mawrth 2020

Maes y Sioe Frenhinol, Llanfair-ym-Muallt

Cyd-weithio i adnabod a lleihau bregusrwydd

Bydd y seminar yn canolbwyntio ar sut i gyflawni llywodraethiant ac atebolrwydd effeithiol mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus...

Our Duty to Reduce Poverty

An evening talk by the First Minister of Wales, Mark Drakeford, and an expert panel on their vision for reducing poverty in Wales

Equality and Human Rights Exchange Events

This will be an opportunity for you to hear from the Welsh Government about fair work, and discuss how you can embed the principle of fair work within...

JobsPob swydd

2 Kiosk Managers required at Caffi Clywedog near Llanidloes - £11 per hour

Caffi Clywedog Ltd are looking for two part-time Kiosk Managers to oversee the day-to-day running of Caffi Clywedog at Llyn Clywedog Dam, Llanidloes,...

Llywodraeth Cymru Cyfle am Secondiad - Rheolwr Gwasanaethau Cynghori

Sylwch fod ystod gyflog y swydd hon yn Prif Swyddog Gweithredol - £38,355 - £45,850

Royal Voluntary Service - Cynorthwyydd Gweinyddu

Yn seiliedig yn: Gartref neu ddefnydd swyddfa posib i'w gytuno

Adroddiadau i: Gweithiwr Ymgysylltu a Datblygu Cymunedol

Pwrpas y Swydd: Darparu...

PAVOTweets

Cefndir PAVO

PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys, ac fel y cyfryw, corff ymbarél 4000+ o gyrff gwirfoddol y sir.

Cenhadaeth PAVO yw bod yn GATALYDD ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol, LLAIS cyfiawn ar ran y sector gwirfoddol, a CHANOLBWYNT ar gyfer gwybodaeth hanfodol.

Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n llywodraethu PAVO, ac mae gan y sefydliad amrediad eang o staff yn gweithio ar draws  Powys.

Mae PAVO yn aelod o Gymorth Trydydd Sector Cymru.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending