Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
Estynnir gwahoddiad i holl sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol Powys ymaelodi â PAVO. Does dim ffi aelodaeth.

EventsPob digwyddiad

No news available.

JobsPob swydd

Brecon Dial-A-Ride

Volunteer Co-ordinator

Oherwydd cyllid newydd mae gennym gyfleoedd i ddau Swyddog Datblygu ymuno â'n tîm!

Swyddog Datblygu Sirol - Rhifedd (Cronfa Ffyniant Gyffredin) (35 awr yr wythnos) £30,825 y flwyddyn

Swyddog Datblygu Sirol - Teithio Gwyrdd (Cronfa...

Care & Repair in Powys

Caseworker (Home Energy)

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity