Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
Estynnir gwahoddiad i holl sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol Powys ymaelodi â PAVO. Does dim ffi aelodaeth.

Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer Arddangosfa Arbennig ym MOMA Machynlleth

GWRTHOD AC ADNEWYDDU - CELF MWYAF AC PRYDEINIG

14 MAWRTH I 6 MEHEFIN 2020

Rheoli a Lleihau Eich Costau Ynni: Awgrymiadau Ymarferol i Sefydliadau Cymreig

Gweminar Ymddiriedolaeth Carbon: Mae'r weminar hon wedi'i hanelu'n benodol at sefydliadau bach i ganolig Cymru i'w helpu i arbed arian ac ynni, yn...

Do you have a story to tell?

The inUnity film festival is looking for creative, meaningful short videos by young people that show how giving back drives change in society.

 

The Brecon Beacons What 4 Challenge - the ultimate challenge! Saturday 20th June 2020

Become part of Team WAAT4 by taking part in the WAAT4 Challenge 2020, and raise funds for the vulnerable within the communities.

EventsPob digwyddiad

Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer Arddangosfa Arbennig ym MOMA Machynlleth

GWRTHOD AC ADNEWYDDU - CELF MWYAF AC PRYDEINIG

14 MAWRTH I 6 MEHEFIN 2020

Brecon & District Mind - Call for Community Volunteers!

Come along and get involved on Thursday 27th Feb

11am - 3pm @ Brecon Library

 

Cymorth Cynllunio Cymru

Ar 26 Chwefror 2020 yn Hen Ysgol Cwmdauddwr, Rhayader, Powys,

Ymgynghoriad Mwy nag Ailgylchu

Digwyddiad cymunedol– 25 Mawrth 18:00-19:30 (Canolfan Morlan, Aberystwyth)

 

Digwyddiad Ymgynghori – 26 Mawrth 12:30-16:30 (Canolfan Technoleg Amgen,...

JobsPob swydd

Swydd Wag Ponthafren!

Cynorthwyydd Canolfan - swydd barhaol

Cyflog: £ 8.21 yr awr (yn cynyddu 1af Ebrill)

Oriau: 14 yr wythnos

Hay Dial A Ride Vacancy: Swyddog Cyllid

Oes gennych chi ben am ffigurau ac yn mwynhau gwaith gweinyddol?

Ydych chi'n drefnus ac yn gyfeillgar?

Efallai bod y swydd wag hon ar gyfer CHI yn...

Action For Children - Ymarferwr Plant a Theuluoedd

Lleoliad: Y Drenewydd - Powys

Math o gontract: Cyfnod penodedig tan 30/9/2020

Oriau: Amser Llawn

Cyflog: £21,100 pro rata

CYNORTHWY-AD-DALU

Mae MFCC yn darparu gwasanaethau cymorth cam-drin domestig arbenigol ar draws North Powys.

Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag ar gyfer Cynorthwyydd...

PAVOTweets

Cefndir PAVO

PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys, ac fel y cyfryw, corff ymbarél 4000+ o gyrff gwirfoddol y sir.

Cenhadaeth PAVO yw bod yn GATALYDD ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol, LLAIS cyfiawn ar ran y sector gwirfoddol, a CHANOLBWYNT ar gyfer gwybodaeth hanfodol.

Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n llywodraethu PAVO, ac mae gan y sefydliad amrediad eang o staff yn gweithio ar draws  Powys.

Mae PAVO yn aelod o Gymorth Trydydd Sector Cymru.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending