Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
Estynnir gwahoddiad i holl sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol Powys ymaelodi â PAVO. Does dim ffi aelodaeth.

Gwobrau Llywodraethu Elusennau

Nawr yn Derbyn Cofrestriadau ar gyfer 2019!

Mae'r Gwobrau Llywodraethu Elusennau yn fenter gyffrous nid er elw a grëwyd i ddathlu llywodraethu...

CYNHADLEDD A CHYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Dydd Mawrth 13eg Tachwedd 2018

Cymunedau Dyfeisgar

 

Canolfan Gynhadledd Cefn Lea, Dolfor, Newtown, Powys SY16 4AJ

 

Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles yng Nghymru 2019-2023 – Galw am Gynigion Grant

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydlu trefniadau grant diwygiedig i gefnogi gweithredu'r Polisi Adnoddau Naturiol, gan wneud cysylltiadau cliriach rhwng...

Bwletin Rhanddeiliaid 111 a Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Powys

Ein bwletin ar gyfer staff gofal sylfaenol, staff BIAP a rhanddeiliaid eraill ym Mhowys i roi gwybodaeth ichi a’ch cael i ymgysylltu â gwaith datblygu...

Events

Cyflwyniad i Gyfrannau Cymunedol

Cyflwyniad i Gyfrannau Cymunedol 10.30 a.m. i 12.30 p.m. Dydd Mawrth 4ydd Rhagfyr yn Swyddfeydd PAVO Llandrindod.

Sipsiwn, Roma, Teithwyr, Y Feysydd, Syrc-werin, Sioe-bobl a diwrnod Hyfforddi Bargees

Bydd Cwmni Diwylliannol a Celfyddydau Romani yn cyflwyno tri gweithdy hyfforddi mewn tair dinas, gan ganolbwyntio ar y Romani a Theithwyr ym Mhrydain...

Dysgu WCVA: Ymgysylltu â gwirfoddolwyr o'r 21ain ganrif i wneud newid yn digwydd

Deall ac ymgysylltu â gwirfoddolwyr o'r 21ain ganrif

3 Hydref 2018 yng Nghasnewydd

24 Hydref 2018 yn Y Rhyl

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich helpu...

Jobs

Swydd Wag PAVO - Swyddog Dysgu a Datblygu

Mae Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Powys am benodi'r swydd ganlynol

 

Swyddog Dysgu a Datblygu

 

Arweinydd Gwaith Ieuenctid Prosiect Ieuenctid Llanandras.

Mae Prosiect Ieuenctid Llanandras, Clwb Ieuenctid sy'n gwbl wirfoddol wirfoddol, wedi bod yn gweithredu ers 2011. Mae'n agor unwaith yr wythnos ar nos...

Cymdeithas Swyddi Gwag Alzheimer

Bydd Cymdeithas Alzheimer yma i unrhyw un y mae demensia yn effeithio arnynt - ble bynnag maen nhw, beth bynnag maen nhw'n mynd drwodd.

Maent am...

PAVOTweets

Cefndir PAVO

PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys, ac fel y cyfryw, corff ymbarél 4000+ o gyrff gwirfoddol y sir.

Cenhadaeth PAVO yw bod yn GATALYDD ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol, LLAIS cyfiawn ar ran y sector gwirfoddol, a CHANOLBWYNT ar gyfer gwybodaeth hanfodol.

Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n llywodraethu PAVO, ac mae gan y sefydliad amrediad eang o staff yn gweithio ar draws  Powys.

Mae PAVO yn aelod o Gymorth Trydydd Sector Cymru.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending