Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
Estynnir gwahoddiad i holl sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol Powys ymaelodi â PAVO. Does dim ffi aelodaeth.

Ail-ddychmygu rhoi grantiau yn y Trydydd Sector

Gan weithio gyda Phrifysgol Caerfaddon, mae Brevio yn awyddus i safoni cwestiynau grant, gan greu system sydd ag un ffurflen gais i'w chymhwyso i...

Wythnos Elusennau Bach 17 - 22 Mehefin 2019

Seminarau elusennol am ddim yn Amwythig, Y Drenewydd a Wrecsam!

Gyda'i gilydd gyda'i gilydd: Dathliad Cyd-gynhyrchu 2019

6 Mehefin 2019 09:30 - 16:00 yn y

 

Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Wrecsam, Wrecsam, Y Deyrnas Unedig, LL11 2HS

Prosiect Gwirfoddoli Ar-lein PAVO

Ydych chi wedi ystyried cynnwys gwirfoddolwyr ar-lein yn eich sefydliad?

Canfu adroddiad diweddar ar wirfoddoli ym Mhrydain fod hyd at 63% o...

EventsPob digwyddiad

PAVO Training Roadshow...coming to a town near YOU!

PAVO runs a number of training courses to help organisations, and this season have we three fantastic programmes on offer!

 

Diwrnod Tyfwch – 1 Mehefin 2019

Hoffai Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol wahodd eich prosiect i gymryd rhan yn

eu Diwrnod Gerddi Agored ‘Tyfwch’ Cenedlaethol, ddydd Sadwrn, 1 Mehefin ...

Celfyddydau Romani: Sipsiwn, Roma, teithwyr: Hyfforddiant Hawliau a Chyfrifoldebau

Cwmni Celfyddydau Diwylliannol Romani yw'r sefydliad cymunedol Romani a Theithwyr blaenllaw yng Nghymru, gan ddefnyddio'r celfyddydau a diwylliant fel...

Cwmni Diwylliannol a Celfyddydau Romani - Gŵyl Plant 2019 Mis Mis Hanes Teulu, Roma a Theithwyr

GWAHODDIAD

Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd CF10 1AH Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019 10.30am i 3pm

Mae'n rhad ac am ddim i oedolion a phlant fel ei...

JobsPob swydd

Mae swydd wag ar gyfer SWYDDOG DATBLYGUOG lleoliad: Y Drenewydd a Llanllwchaearn

SWYDDOG DATBLYGUOG. Lleoliad: Y Drenewydd a Llanllwchaearn. Gradd: LC1A (Pwyntiau graddfa 13 i 17) £22,021 i £23,836 pro-rata. Oriau: 18.5 awr yr...

Gweinyddwr Eiriolaeth (Powys)

Man gwaith: Centre Celf, Tremont Road, Llandrindod, LD1 5EB

Oriau gwaith: 20 awr y wythnos

Cyflog: £19,554 pro rata

Swyddi Gwag Ffydd mewn Teuluoedd

Mae Faith in Families, elusen gofrestredig, ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer y rôl ganlynol o fewn y sefydliad:

PAVOTweets

Cefndir PAVO

PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys, ac fel y cyfryw, corff ymbarél 4000+ o gyrff gwirfoddol y sir.

Cenhadaeth PAVO yw bod yn GATALYDD ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol, LLAIS cyfiawn ar ran y sector gwirfoddol, a CHANOLBWYNT ar gyfer gwybodaeth hanfodol.

Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n llywodraethu PAVO, ac mae gan y sefydliad amrediad eang o staff yn gweithio ar draws  Powys.

Mae PAVO yn aelod o Gymorth Trydydd Sector Cymru.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending