Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
Estynnir gwahoddiad i holl sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol Powys ymaelodi â PAVO. Does dim ffi aelodaeth.

Advance Care Planning Champions Training - 12th November 2019

PTHB successfully launched ‘My Life, My Wishes,’ across Powys in Byw Nawr/Dying Matters Week in May2019 with many amazing events and conversations....

Angen ymddiriedolwyr yn Dial A Ride y Gelli a'r Cylch

Gwahoddir ceisiadau am swyddi Ymddiriedolwyr / Cyfarwyddwyr

Archwilio Llesiant gyda Phobl sydd angen Gofal a Chefnogaeth yng Nghymru

Mae Prifysgol Abertawe yn edrych i siarad â phobl dros 18 oed sy'n defnyddio

gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Sôn am y Dref!

Mae dau o bob pump o bobl ledled y DU yn byw mewn tref, ond yr ymdeimlad unigryw o le, hunaniaeth a hanes a rennir pob tref sy'n golygu na ellir...

EventsPob digwyddiad

The Bevan Commission is holding its first cohort event of Innovation Exemplars on 15th October at the Cardiff City Stadium

....and would welcome submissions from the voluntary sector on ground-breaking/pioneering projects or ideas...

Digwyddiadau hyfforddi PAVO - llawer o gyrsiau AM DDIM!

Dewch i weld beth sydd ar gael, edrychwch a chliciwch i archebu!

[Translate to Welsh:] SHAPING THE FUTURE OF RURAL WALES: WHAT ARE THE EVIDENCE NEEDS OF RURAL CIVIL SOCIETY?

This event is being held in Aberystwyth Fri, 20 September 2019 10:00am – 4pm

Cefnogi Trydydd Sector Cymru – Digwyddiadau Effaith

Bydd y rownd nesaf o’n Digwyddiadau Effaith yn eich helpu i adnabod, cynllunio a rhannu’r gwahaniaeth cadarnhaol mae eich mudiad yn ei gael ar...

JobsPob swydd

Cydlynydd Prosiect Menter Cymunedol Powys

Cyflog £ 32,000 y flwyddyn

37.5 awr yr wythnos

Contract tymor penodol 2 flynedd

Angen Swyddog Cymorth Prosiect yn CfGA

Cyflog: £ 17,000 - £ 19,000 y flwyddyn pro rata.

Angen ymddiriedolwyr yn Dial A Ride y Gelli a'r Cylch

Gwahoddir ceisiadau am swyddi Ymddiriedolwyr / Cyfarwyddwyr

Mae Citizens Advice Powys yn chwilio am Dderbynnydd gwirfoddol i weithio yn ein swyddfa yn y Drenewydd yn Ladywell House.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwr i weithredu ein derbyniad drws agored bob dydd Iau rhwng 9.30am a 3.30pm.

PAVOTweets

Cefndir PAVO

PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys, ac fel y cyfryw, corff ymbarél 4000+ o gyrff gwirfoddol y sir.

Cenhadaeth PAVO yw bod yn GATALYDD ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol, LLAIS cyfiawn ar ran y sector gwirfoddol, a CHANOLBWYNT ar gyfer gwybodaeth hanfodol.

Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n llywodraethu PAVO, ac mae gan y sefydliad amrediad eang o staff yn gweithio ar draws  Powys.

Mae PAVO yn aelod o Gymorth Trydydd Sector Cymru.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending