Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
Estynnir gwahoddiad i holl sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol Powys ymaelodi â PAVO. Does dim ffi aelodaeth.

Podlediad Calan DVS

Rydym yn gyffrous i ryddhau ein podlediad cyntaf erioed.

The Romani Cultural and Arts Company proud - RomArchive wins prestigious award

Paris, 29 October 2019 – The winners of the 2019 European Heritage Awards / Europa Nostra Awards, Europe’s top honour in the field, were celebrated...

Gwobrau Elusen Weston

Mae ceisiadau am Wobrau Elusen 2020 Weston bellach yn AGORED.

Mae'r ceisiadau'n cau am 5yg ddydd Gwener 10fed Ionawr 2020.

EventsPob digwyddiad

Rhwydwaith y Sector Cymunedol: Gweithdai’r

Ymunwch â ni yng Ngweithdy Rhwydwaith y Sector Cymunedol yn PAVO yn Llandridnod, Powys ddydd Iau 23 Ion 2020.

Rhwydwaith Cyngor Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru – Cyfarfod Llawn 4 Rhagfyr 2019, Swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion, Aberystwyth

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod cychwynnol Rhwydwaith Cyngor Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Gweithio gyda rhieni neu deuluoedd yng Nghymru?

Hyfforddiant Gallu Ariannol am ddim ar gyfer sefydliadau

Dyddiadau cyntaf Tachwedd 2019

Cyflwyniad i Wobr Buddsoddi Mewn Gwirfoddolwyr

26 Tachwedd 2019, 14:00 - 15:00

I ddarparu gwybodaeth gychwynol am y Wobr Buddsoddi Mewn Gwirfoddolwyr i godi ymwybyddiaeth ynghylch sicrwydd ansawdd...

JobsPob swydd

1 x Penodi Aelod (Hanfodol Cymraeg) - Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Bydd Aelod yn cael ei dalu £3,735 y flwyddyn

Dyddiadau cyfweliadau - Dyddiad o 10 Chwefror 2020 Hyd at 14 Chwefror 2020

Nifer y diwrnodau y bydd...

1 x Penodi Aelod (Cymraeg Dymunol) - Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Bydd Aelod yn cael ei dalu £3,735 y flwyddyn

Dyddiadau cyfweliadau - Dyddiad o 10 Chwefror 2020 Hyd at 14 Chwefror 2020

Nifer y diwrnodau y bydd...

Young People's Mentors required at CAIS

Do you think you have what it takes to be a mentor?

Swyddog Cefnogi Datblygu

22.5 awr yr wythnos

NJC Pwynt 15: £22,911 (pro rata)

Lleolir yng Nghaerfyrddin

Dyddiad Cau: 9yb 03.12.19

Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol...

PAVOTweets

Cefndir PAVO

PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys, ac fel y cyfryw, corff ymbarél 4000+ o gyrff gwirfoddol y sir.

Cenhadaeth PAVO yw bod yn GATALYDD ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol, LLAIS cyfiawn ar ran y sector gwirfoddol, a CHANOLBWYNT ar gyfer gwybodaeth hanfodol.

Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n llywodraethu PAVO, ac mae gan y sefydliad amrediad eang o staff yn gweithio ar draws  Powys.

Mae PAVO yn aelod o Gymorth Trydydd Sector Cymru.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending