Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
Estynnir gwahoddiad i holl sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol Powys ymaelodi â PAVO. Does dim ffi aelodaeth.

Digwyddiadau Cyllid yn Dachwedd

Cewch ddarganfod mwy o wybodaeth ynglŷn â chyllid gan Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, localgiving a'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn...

Canolfan Deulu Sant Ioan Gofod Swyddfa Aberhonddu ar Gael

Gofod Swyddfa yn Aberhonddu. Hoffai canolfan gymunedol sy'n rhedeg elusennau adael eu swyddfa i elusennau eraill.

 

 

 

 

 

Ymateb Cyngor Cleifion Powys i'r Rheoliadau Mangreoedd a Cherbydau di-fwg (Cymru) 2018 Ymgynghoriad Cyhoeddus

Lansiwyd ymgynghoriad ym mis Mai ynglŷn â newidiadau i'r eiddo a Rheoliadau Cerbydau Di-fwg a fydd yn effeithio ar wardiau Iechyd Meddwl, gan gynnwys...

Cymhorthfa Cyllido BBC Plant mewn Angen

Mae’n bleser gan PAVO gyhoeddi bod diwrnod o apwyntiadau sydd wedi’u trefnu ymlaen llaw wedi’i drefnu ar y cyd â BBC Plant mewn Angen. Mae cyfle i...

Events

Dysgu WCVA: Ymgysylltu â gwirfoddolwyr o'r 21ain ganrif i wneud newid yn digwydd

Deall ac ymgysylltu â gwirfoddolwyr o'r 21ain ganrif

3 Hydref 2018 yng Nghasnewydd

24 Hydref 2018 yn Y Rhyl

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich helpu...

Jobs

Cyngor ar Bopeth Swyddi Swyddi Powys

Cyngor ar Bopeth Mae elusen Powys yn elusen gofrestredig sy'n rhoi cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim.

Maent yn chwilio am Gynorthwy-ydd Cymorth...

Swydd Wag Asiantaeth Ynni SevernWye

Cydgysylltydd Lle – Asiantaeth Ynni Severn Wye Cyf

Ariennir y swydd hon gan Gronfa’r Loteri Fawr.

Swydd Wag Hafan Cymru

Ydych chi eisiau gweithio ar gyfer sefydliad arloesol, deinamig a blaengar?

Ydych chi am wneud gwahaniaeth ym mywydau pobl?

Ymunwch â Hafan Cymru! ...

Credu Swydd Wag

Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr Ifanc

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gefnogi Gofalwyr Ifanc a Phobl Ifanc yn ardaloedd Llandrindod, Llanfair-ym-Muallt a...

PAVOTweets

Cefndir PAVO

PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys, ac fel y cyfryw, corff ymbarél 4000+ o gyrff gwirfoddol y sir.

Cenhadaeth PAVO yw bod yn GATALYDD ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol, LLAIS cyfiawn ar ran y sector gwirfoddol, a CHANOLBWYNT ar gyfer gwybodaeth hanfodol.

Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n llywodraethu PAVO, ac mae gan y sefydliad amrediad eang o staff yn gweithio ar draws  Powys.

Mae PAVO yn aelod o Gymorth Trydydd Sector Cymru.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending