Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
Estynnir gwahoddiad i holl sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol Powys ymaelodi â PAVO. Does dim ffi aelodaeth.

Cyllideb Cyngor Sir Powys a Goblygiadau Trydydd Sector 

Mae Cyngor Sir Powys (CSP) wedi cyhoeddi ei gynigion ar gyfer gwneud arbedion gwario ar wasanaethau dewisol ar gyfer 2019/20. 

 

Mae nifer o gynigion...

Cyfarfodydd Rhwydwaith Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd PAVO

Y dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd Rhwydwaith Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd Gwanwyn 2019 yw:

· Dydd Mawrth 5 Mawrth 2019 - Y Drenewydd 1.000am -...

Yn tueddu i'ch gwreiddiau: Mae awgrymiadau gorau i helpu grwpiau elusennol yn llwyddo i godi arian ar-lein

A yw'ch sefydliad am ddod yn ffrydiau incwm newydd yn fwy cynaliadwy ac agor? Ydych chi am ddatblygu sylfaen gefnogol, fwy cefnogol? A oes angen i chi...

Canllaw i ddiogelu data

Mae'r ICO wedi cyhoeddi Canllaw i ddiogelu data, sy'n cwmpasu Deddf Diogelu Data 2018 a'r GDPR fel y mae'n berthnasol yn y DU.

EventsPob digwyddiad

Dysgu WCVA: Ymgysylltu â gwirfoddolwyr o'r 21ain ganrif i wneud newid yn digwydd

Deall ac ymgysylltu â gwirfoddolwyr o'r 21ain ganrif

3 Hydref 2018 yng Nghasnewydd

24 Hydref 2018 yn Y Rhyl

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich helpu...

JobsPob swydd

Materion Dementia ym Mhowys Swydd Wag

Mae Materion Dementia ym Mhowys yn chwilio am Hwylusydd a Chynorthwy-ydd Gweinyddu Canolfan Gyfarfod.

 

Cymdeithas Alzheimer's Swydd Wag

Mae demensia yn difetha bywydau. Erbyn 2021, bydd 1 miliwn o bobl yn byw gyda'r cyflwr. Ond ni fydd dementia yn ennill. Hyd y diwrnod y byddant yn...

Dementia Matters in Powys - Swydd Wag ar gyfer Prif Swyddog

Rydym yn recriwtio Prif Swyddog i greu diwylliant ac amgylchedd sy'n galluogi ein haelodau, ein gweithwyr a'n gwirfoddolwyr i ffynnu a chyflawni ein...

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Swydd Wag

Rheolwr Gwasanaethau Gwirfoddol

Mae hon yn sefyllfa gyffrous lle bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael profiad blaenorol o weithio a rheoli...

PAVOTweets

Cefndir PAVO

PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys, ac fel y cyfryw, corff ymbarél 4000+ o gyrff gwirfoddol y sir.

Cenhadaeth PAVO yw bod yn GATALYDD ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol, LLAIS cyfiawn ar ran y sector gwirfoddol, a CHANOLBWYNT ar gyfer gwybodaeth hanfodol.

Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n llywodraethu PAVO, ac mae gan y sefydliad amrediad eang o staff yn gweithio ar draws  Powys.

Mae PAVO yn aelod o Gymorth Trydydd Sector Cymru.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending