Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
Estynnir gwahoddiad i holl sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol Powys ymaelodi â PAVO. Does dim ffi aelodaeth.

Ymgynghoriad: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Mae pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw am wybodaeth i gynorthwyo gyda’r gwaith o graffu ar gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar...

Cyfleuster iechyd a gofal cymdeithasol arloesol newydd ar gyfer gogledd Powys - Cwestiynau Cyffredin!

1. Beth ydym ni'n ceisio'i gyflawni?

2. Sut alla i gymryd rhan?

3. Pa wasanaethau y gellid eu darparu gartref?

.... a llawer mwy - cewch wybod yma!...

Lansio adroddiad cyllid cynaliadwy gan WCVA

Mae adroddiad newydd gan WCVA yn amlinellu'r angen am gydweithredu creadigol ar draws sectorau i sicrhau ffrydiau ariannu cynaliadwy ar gyfer...

Digwyddiad Gofalwyr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Dydd Iau 18 Gorffennaf 10.00-3.00 yn The Red House, Hen Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Merthyr Tudful CF47 8AE.

 

EventsPob digwyddiad

Dementia Network Powys  

Newtown Football Club, Latham Park, Newtown. SY16 1EN

Diwrnod Agored Mens Shed - Dydd Sadwrn 3 Awst

Gemau, adloniant, sioe gŵn a llawer mwy!

RHAGLEN LLESIANT GOGLEDD POWYS - Digwyddiadau galw heibio yn llyfrgelloedd Powys

Fis Mai 2019, derbyniodd y PRPB £2.5m o gyllid o Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn dulliau newydd o gyflenwi gwasanaethau iechyd a...

PAVO Training Roadshow...coming to a town near YOU!

PAVO runs a number of training courses to help organisations, and this season have we three fantastic programmes on offer!

 

JobsPob swydd

Bwrdd Iechyd Addysgy Powys - Swyddi Gwag

Amrywiaeth eang o swyddi gwag cyffrous!

Gofal a Thrwsio ym Mhowys - Swyddi!

Swyddog Technegol Cyflog £20,207 - £24,697 (28 awr yr wythnos)(trefniadau gweithio hyblyg)

 

GweinyddwrCyflog £17,141 - £20,951 (35 awr yr wythnos)...

PAVOTweets

Cefndir PAVO

PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys, ac fel y cyfryw, corff ymbarél 4000+ o gyrff gwirfoddol y sir.

Cenhadaeth PAVO yw bod yn GATALYDD ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol, LLAIS cyfiawn ar ran y sector gwirfoddol, a CHANOLBWYNT ar gyfer gwybodaeth hanfodol.

Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n llywodraethu PAVO, ac mae gan y sefydliad amrediad eang o staff yn gweithio ar draws  Powys.

Mae PAVO yn aelod o Gymorth Trydydd Sector Cymru.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending