Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
Estynnir gwahoddiad i holl sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol Powys ymaelodi â PAVO. Does dim ffi aelodaeth.

Newidiadau i Wasanaethau Eiriolaeth Powys

Cyflwyno Gwasanaeth Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol.

Prosiect Gwirfoddoli Ar-lein PAVO

Ydych chi wedi ystyried cynnwys gwirfoddolwyr ar-lein yn eich sefydliad?

Canfu adroddiad diweddar ar wirfoddoli ym Mhrydain fod hyd at 63% o...

Cyllideb CSP 2019.2020 – Canlyniad ac Effeithiau

Ar 7 Mawrth cytunodd Cynghorwyr Sir Powys yn derfynol ar gyllideb Cyngor Sir Powys ar gyfer 2019/20.

Darganfod pwy sy'n helpu pwy yn y gymuned

Mae nifer o elusennau yn y Drenewydd yn gweithio gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) i ddarganfod pwy sy'n helpu pwy yn y gymuned.

EventsPob digwyddiad

Celfyddydau Romani: Sipsiwn, Roma, teithwyr: Hyfforddiant Hawliau a Chyfrifoldebau

Cwmni Celfyddydau Diwylliannol Romani yw'r sefydliad cymunedol Romani a Theithwyr blaenllaw yng Nghymru, gan ddefnyddio'r celfyddydau a diwylliant fel...

Cwmni Diwylliannol a Celfyddydau Romani - Gŵyl Plant 2019 Mis Mis Hanes Teulu, Roma a Theithwyr

GWAHODDIAD

Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd CF10 1AH Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019 10.30am i 3pm

Mae'n rhad ac am ddim i oedolion a phlant fel ei...

Dysgu WCVA: Ymgysylltu â gwirfoddolwyr o'r 21ain ganrif i wneud newid yn digwydd

Deall ac ymgysylltu â gwirfoddolwyr o'r 21ain ganrif

3 Hydref 2018 yng Nghasnewydd

24 Hydref 2018 yn Y Rhyl

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich helpu...

JobsPob swydd

Swydd Wag Cyngor Tref Aberhonddu

Mae Cyngor Tref Aberhonddu yn chwilio am ran amser (18 awr yr wythnos)

SWYDDOG CYNORTHWYOL GWYBODAETH / ALLAN ALLANOL

 

Swydd Wag Elusen Edmund Jones

Mae Elusen Edmund Jones wrthi'n recriwtio ar gyfer rôl Gweinyddwr. Swydd ran-amser yw hon (6 awr yr wythnos).

Swydd Wag PAVO

Mae PAVO yn awyddus i recriwtio ar gyfer y swyddi isod:-

Cysylltydd Cymunedol –Y Drenewydd a Llanidloes Clawr Mamolaeth (o leiaf 9 mis)

 

 

 

Hafan Cymru Swydd Wag

Gweithio i gyflogwr sy'n gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal.

PAVOTweets

Cefndir PAVO

PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys, ac fel y cyfryw, corff ymbarél 4000+ o gyrff gwirfoddol y sir.

Cenhadaeth PAVO yw bod yn GATALYDD ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol, LLAIS cyfiawn ar ran y sector gwirfoddol, a CHANOLBWYNT ar gyfer gwybodaeth hanfodol.

Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n llywodraethu PAVO, ac mae gan y sefydliad amrediad eang o staff yn gweithio ar draws  Powys.

Mae PAVO yn aelod o Gymorth Trydydd Sector Cymru.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending