Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
Estynnir gwahoddiad i holl sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol Powys ymaelodi â PAVO. Does dim ffi aelodaeth.

PUMP MWY O DDYDDIAU I FYND - Cynhadledd Flynyddol a CCB PAVO - 19 Tachwedd 19

Gyda llai na phum diwrnod i fynd tan Gynhadledd Flynyddol a Chyfarfod Cyffredinol PAVO ar 19 Tachwedd 2019 hoffem ddiolch i'r rhai sydd eisoes wedi...

Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn nawr ar agor am geisiadau

Mae CGGC yn gwahodd mudiadau treftadaeth yng Nghymru i ymgeisio am gefnogaeth ddatblygu ymroddedig gan ein prosiect Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn.

Cyfri i lawr i Wobrau Elusennau Cymru

Rydyn ni'n cyfrif i lawr i Wobrau Elusennau Cymru ddydd Gwener yma!

Y Prosiect Cynnig Rhagweithiol

Mae Gwern ap Gwyn, sef Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg PAVO wedi bod yn datblygu deunyddiau i gefnogi mudiadau efo’r Cynnig Rhagweithiol. Trwy...

EventsPob digwyddiad

CYFLE CYFARTAL AM DDIM: Diwrnod Hyfforddi Romani a Theithwyr ‘Jivdi Lil’ (Llyfr Byw)

Adnodd ar gyfer gwaith gwrth-ragfarn gyda chymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr

CCB Powys Anabledd

Dydd Mercher 27ain Tachwedd yn Swyddfeydd PAVO

Symposiwm Digartrefedd

12 Tachwedd 2019

Park Inn Canol Dinas Caerdydd

Digwyddiadau Effaith Rhanbarthol – Archebwch eich lle am ddim!

Bydd y rownd nesaf o’n Digwyddiadau Effaith yn eich helpu i adnabod, cynllunio a rhannu’r gwahaniaeth cadarnhaol mae eich mudiad yn ei gael ar...

JobsPob swydd

Assistant Finance Business Partner/Technical Accountancy Assistant required

Powys County Council are recruiting for this position, click here to find out more!

Hope House Childrens Hospices are seeking Volunteer Trustees!

We need people who bring skills from many walks of life and offer diverse ways of thinking. We are looking for trustees who have nursing, fundraising,...

Coordinator & Group Leader required at Rhayader & District Community Support!

To run The Arches successful ‘Cooking Club’ and create and run other well-being activities

Children and Young Peoples Support Worker - Calan DVS

CYP Domestic Abuse Support Worker

18 hours per week

Reporting to CYP Team Leader

PAVOTweets

Cefndir PAVO

PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys, ac fel y cyfryw, corff ymbarél 4000+ o gyrff gwirfoddol y sir.

Cenhadaeth PAVO yw bod yn GATALYDD ar gyfer Gweithredu Gwirfoddol, LLAIS cyfiawn ar ran y sector gwirfoddol, a CHANOLBWYNT ar gyfer gwybodaeth hanfodol.

Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n llywodraethu PAVO, ac mae gan y sefydliad amrediad eang o staff yn gweithio ar draws  Powys.

Mae PAVO yn aelod o Gymorth Trydydd Sector Cymru.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending