Cymunedau'n Cyflenwi

Mae grwpiau a sefydliadau cymunedol yn cymryd cyfrifoldeb dros asedau megis Neuaddau Pentref, Canolfannau Cymunedol a Swyddfeydd Cynghorau nad ydynt yn cael eu defnyddio bellach, yn ogystal â rhedeg gwasanaethau megis torri glaswellt mewn trefi a phentrefi; caeau chwaraeon a chynnal manau gwyrdd; a hel sbwriel a gwagio biniau (glanhau strydoedd).

Erbyn hyn mae trosglwyddo asedau a gwasanaethau oddi wrth y Cyngor Sir i’r gymuned ar y gweill mewn llawer o rannau ym Mhowys.


Gallwn eich helpu os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd drosodd ased neu redeg gwasanaeth, neu os ydych eisoes yn gwneud hyn, a byddech yn hoffi gwybod sut y gallwch wella.

 

Gallwn helpu gyda:

  • llywodraethu – sut rydych yn rhedeg pethau’n dda;
  • cynlluniau busnes;
  • codi arian a cheisiadau grant;
  • cadw pethau i fynd yn hirdymor (cynaliadwyedd);
  • iechyd a diogelwch;
  • diwallu gofynion a deddfwriaeth (cydymffurfio)

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending