Hyfforddiant wedi’i deilwra

Ydych chi angen hyfforddiant sbesiffig wedi’i deilwra i anghenion eich mudiad?

Ydych chi am i un o'n cyrsiau presennol gael ei gyflwyno'n fewnol i'ch tîm?

Mae ein rhaglen hyfforddi wedi'i theilwra yma i roi'r hyn sydd ei angen arnoch chi, pryd a ble bynnag mae ei angen arnoch chi!

Yn yr adran hon

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity