HYFFORDDIANT PAVO

Mae cyrsiau PAVO yn ail-ddechrau trwy gyfrwng hyfforddiant ar-lein - edrychwch isod i weld beth sydd ar gael!

Sut i gynnal ymgyrch cyllido Torfol trwy Localgiving

Amcanion y cwrs

Mae COVID-19 wedi arwain at effaith fawr ar ddulliau codi arian traddodiadol.

Mae Cyllido Torfol yn ffordd i godi arian trwy’r rhyngrwyd.

Localgiving yw’r wefan a ddefnyddir gan elusennau i ledu eich neges a chodi arian hollbwysig.

Bydd y cwrs yn eich helpu deall dulliau Cyllido Torfol ac yn rhoi cyngor ac arweiniad ymarferol ar sut i ddefnyddio Localgiving i’w lawn botensial.

Cynnwys y cwrs

Canlyniadau'r cwrs

  • Cyfarwyddo gyda sut gall eich grŵp elwa o godi arian ar-lein
  • Bod yn ymwybodol o’r arfau a’r adnoddau sydd ar gael ichi
  • Sut i gofrestru ar Localgiving
  • Bod yn hyderus i ddefnyddio gwefan codi arian Localgiving
  • Deall sut i ofyn i bobl cefnogi’ch achos
  • Bod yn barod i dderbyn eich rhodd ddigidol cyntaf
  • Deall sut i ddatblygu a chynnal cysylltiadau gydag unigolion sy’n cyfrannu
  • Datblygu deunyddiau hyrwyddo newydd ar gyfer eich achos

I bwy mae'r cwrs wedi'i anelu

Sefydliadau sydd am ehangu eu dulliau codi arian, ac ymestyn eu presenoldeb ar-lein

Ticedi sydd ar gael

Thu 12 November 2020 @ 11:00 - 12:30

lleoliad Math o diced Pris Ticedi sydd ar gael  
Online Course - you will receive a joining link & instruction prior to the day £0.00
Translate: Event Passed
 

Ymholiadau Hyfforddiant

Os gennych chi unrhyw ymholiad ynglŷn â hyfforddiant cysylltwch:

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending