Trosolwg MiDAS

MiDAS yw'r Cynllun Ymwybyddiaeth Gyrwyr Bysiau Mini, sydd yng nghofal Cymdeithas Cludiant Cymunedol y DU (CTA) sy'n hyrwyddo safon a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer asesu a hyfforddi gyrwyr bysiau mini. Mae'n gynllun sy'n seiliedig ar aelodaeth sydd â dros 3,000 o fudiadau yn aelodau ledled y DU.

Manteision

  • Gyrwyr gwell a mwy diogel
  • Mae MiDAS yn gydnabyddedig ar draws y DU gan sefydliadau eraill sy'n aelodau.
  • Gyrwyr yn derbyn hyfforddiant ar yr offer a'r technegau diweddaraf a argymhellir gan MiDAS.
  • Galluogi sefydliadau i gydymffurfio â dyletswydd gofal a hyfforddiant Iechyd a Diogelwch.

Manylions Cyrsiau

Mae gan MiDAS ystod o gyrsiau ar gael. Cliciwch ar y tudalennau perthnasol os gwelwch yn dda.

Pwy ddylai fynychu?

Gyrwyr a chynorthwywyr teithwyr o sefydliadau statudol, gwirfoddol a masnachol.

 

Cysylltu ag AHCP

01597 828 651
Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys
PAVO
Uned 30
Parc Diwydiannol Heol Ddole
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending