Tân a Gwacáu

Mae hwn yn gwrs newydd a lansiwyd yn 2010 o'r enw "5 Cam i Ddiogelwch" sy'n disodli'r cwrs gwagio bws mini ar frys hŷn.

Erbyn diwedd y sesiwn hon byddwch yn gallu:

  • Adnabod achosion cyffredin o danau cerbyd
  • Gwybod sut i leihau'r risg o danau cerbyd
  • Gwybod pryd a sut i ddefnyddio diffoddwr tân
  • Gwybod sut i wacáu cerbyd yn ddiogel

Mae cwrs y gyrrwr yn para am ½ diwrnod ac mae'r cwrs hyfforddwyr yn ddiwrnod llawn. Mae hwn yn gwrs ardderchog a fydd yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i ddelio â sefyllfaoedd peryglus ac o bosibl sefyllfaoedd sy’n peryglu bywyd i yrwyr a hyfforddwyr.

Mae’n rhaid i chi feddu ar dystysgrif hyfforddwr MiDAS DAT neu PAT cyfredol er mwyn cymryd y cwrs / er mwyn i ni gyflenwi’r cwrs. Rydym yn un o ddim ond pedwar asiantaethau hyfforddi yn y DU sy’n gallu hyfforddi hyfforddwyr yn y DU.

Cysylltu ag AHCP

01597 828 651
Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys
PAVO
Uned 30
Parc Diwydiannol Heol Ddole
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending