MiDAS DAT

Hyfforddiant Aseswr Gyrwyr MIDAS (DAT) yw’r cymhwyster sydd ei angen i allu hyfforddi gyrwyr ar gyfer MIDAS.

Hyfforddwyr MiDAS

I hyfforddi gyrwyr MiDAS, bydd angen cymhwyster Hyfforddwyr Asesu Gyrrwr MiDAS (Driver Assessor Trainers - DATs) arnoch. Mae hyn yn cael ei gyflwyno mewn fformat tebyg i gwrs y gyrrwr gyda modiwlau safonol a hygyrch, yn dibynnu ar bwy y byddwch yn eu hyfforddi.

Mae cwrs MiDAS DAT yn cymryd pedwar neu bum niwrnod, gan gynnwys cwblhau asesiadau gyrru bws mini, theori a sgiliau cyflwyno. Os cyflawnir yr asesiad gyrru cyn y cwrs, yna bydd hyd y cwrs yn lleihau o un diwrnod. Er mwyn cynnal tystysgrif eich DAT yn rhaid i chi fynychu hyfforddiant diweddaru bob 2 flynedd.

Manylion y Cwrs

1) Cwrs hyfforddwyr DATs Safonol

Cwrs 4 diwrnod yn cwmpasu'r meysydd canlynol;

  • Gyrru ar gyfer diogelwch ac economi.
  • Cyfrifoldebau cyfreithiol.
  • Iechyd a diogelwch.
  • Diogelwch personol a theithwyr.
  • Gweithdrefnau torri i lawr a damweiniau.

2) Cwrs hyfforddwyr 'DATs Hygyrch

Cwrs 5 diwrnod sy’n cynnwys diwrnod ychwanegol i edrych ar;

  • Ymwybyddiaeth a chymorth teithwyr, gan gynnwys defnyddio cyfarpar diogelwch cadeiriau olwyn a theithwyr a lifftiau.
  • Diogelwch i deithwyr sy'n defnyddio cadeiriau olwyn mewn bysiau mini.
  • Gofynion cyfreithiol ac arfer da.

Mae'n ofynnol i holl hyfforddwyr hygyrch basio asesiad ymarferol yn dangos eu gallu i arddangos arfer da yn defnyddio lifftiau teithwyr a chyfarpar diogelwch teithwyr a chadair olwyn.

Pwy ddylai fynychu?

Unrhyw un sy'n dymuno hyfforddi gyrwyr MiDAS. Mae'r cyrsiau uchod yn cymryd yn ganiataol bod yr ymgeisydd eisoes wedi mynychu a llwyddo yn y cwrs gyrrwr bws mini MiDAS perthnasol. Mae'n rhaid i athrawon feddu ar D1categori bws mini a rhaid i ysgolion annibynnol feddu ar statws elusennol. Os na lwyddir i basio unrhyw ran o'r cwrs - asesiad gyrru, cyflwyniad theori neu asesiad theori gellir ei ailsefyll hyd at uchafswm o dair gwaith.

 

Cysylltu ag AHCP

01597 828 651
Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys
PAVO
Uned 30
Parc Diwydiannol Heol Ddole
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending