Gyrwyr MiDAS

MiDAS yw'r Cynllun Ymwybyddiaeth Gyrwyr Bysiau Mini, mae’n gynllun cydnabyddedig ac achrededig yn genedlaethol yn seiliedig ar arfer gorau ac a gynlluniwyd i helpu i wella diogelwch bysiau mini a gwella diogelwch a chysur i deithwyr.

Manylion y Cwrs

  • hyfforddiant theori mewn gyrru amddiffynnol, diogelwch teithwyr, gweithdrefnau damweiniau ac achosion brys a materion cyfreithiol yn ymwneud â chludiant teithwyr.
  • prawf theori amlddewis.
  • asesiad gyrru mewn bws mini.
  • hyfforddiant ychwanegol i yrru cerbyd hygyrch gan gynnwys defnydd diogel o gadeiriau olwyn sy’n cael eu clymu i lawr  a defnyddio lifft teithwyr.

Pwy ddylai fynychu?

Unrhyw yrrwr bws mini o unrhyw sefydliad - o gynllun gwirfoddol bach sy'n llogi bysiau mini, i ysgolion a cholegau, i awdurdod lleol sydd â’i fflyd ei hun.

Gwnewch yn siwr: Oes gennych hawl i yrru bws mini?

Costau

Cysylltwch â ni am daliadau cyfredol

Mae tystysgrifau MiDAS yn dal am 4 blynedd.

Cysylltu ag AHCP

01597 828 651
Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys
PAVO
Uned 30
Parc Diwydiannol Heol Ddole
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending