Hyfforddiant SAFED (Gyrru Diogel ac Effeithlon o ran Tanwydd)

Lansiodd y Llywodraeth SAFED (Safe & Fuel Efficient Driving) yn 2006 i wella diogelwch gyrwyr a lleihau marwolaethau ar y ffordd ac i ddod â manteision arbed tanwydd i sefydliadau. Gall hyfforddiant SAFED wella sgiliau gyrru gyrwyr fan, gan eu gwneud yn fwy diogel ac yn fwy effeithlon o ran tanwydd.

Manteision

  • Gwelliant o ran Milltiroedd i’r Alwyn (MPG) o bron i 16%
  • Gostyngiad o 33% mewn newid gêr
  • Effaith ddibwys ar amser siwrnai
  • Arbedion costau sylweddol

Mae hyfforddiant fel arfer ar sail cymhareb gyrrwr i hyfforddwr 2:1 ac yn para diwrnod llawn, mae hyfforddiant 1:1 hanner diwrnod ar gael. Mae'r cwrs yn cynnwys cyflwyniad theori byr ac yna'n edrych ar dechnegau gyrru ymarferol ac fel arfer yn cael ei gyflenwi yn eich lleoliad gwaith.

Pwy ddylai fynychu?

Unrhyw un sy'n gyrru fan ar gyfer eu gwaith.

Costau

  • £330 Diwrnod llawn
  • £175 Hanner diwrnod

Cysylltu ag AHCP

01597 828 651
Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys
PAVO
Uned 30
Parc Diwydiannol Heol Ddole
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending