Hyfforddiant Eco-yrrwr

Bydd y cwrs hwn yn helpu gyrwyr i wella economi tanwydd wrth yrru drwy wella eu sgiliau rhagweld a chynllunio ymlaen. Gall y cwrs hwn helpu busnesau i reoli eu costau tanwydd, gwella diogelwch gyrwyr a lleihau traul a gwisgo cerbydau.

Manylion y Cwrs:

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys cyflwyniad theori rhyngweithiol 2 awr ac yn edrych ar sut i yrru gan ddefnyddio tanwydd yn effeithlon, gwella sgiliau adnabod peryglon ac ymwybyddiaeth y gyrrwr. Ar gyfer grwpiau o hyd at 20 o bobl. Mae'r sesiwn hyfforddi ymarferol ar y ffordd yn edrych ar sut i weithredu’r technegau eco-yrru a datblygu sgiliau'r gyrrwr.

Manteision:

  • Gwelliant o ran Milltiroedd i'r Alwyn (MPG) o 10% i 20%
  • Effaith ddibwys ar amser siwrnai
  • Arbedion cost sylweddol mewn costau rhedeg cerbydau
  • Lleiafswm o amser o'r gwaith
  • Gyrwyr gwell a mwy diogel

Pwy ddylai fynychu?

Unrhyw un sy'n gyrru car, fan neu lori (hyd at 7.5 tunnell) ar gyfer eu gwaith.

Costau

Pris ar gais

 

Cysylltu ag AHCP

01597 828 651
Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys
PAVO
Uned 30
Parc Diwydiannol Heol Ddole
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity