Hurio Bws Mini

Mae gan PAVO fws mini 14 sedd, a cherbyd 16 sedd, sydd ar gael i’w hurio.  I weld a ydynt ar gael, defnyddiwch y calendr priodol isod.

Mae'r calendr isod yn dangos argaeledd ein bws mini 14 sedd

Mae'r calendr isod yn dangos argaeledd ein bws mini hygyrch 16 sedd.

Cysylltu ag AHCP

01597 828 651
Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys
PAVO
Uned 30
Parc Diwydiannol Heol Ddole
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending