Gyrru amddiffynnol

Addas i gwmnïau neu unigolion, gall gyrwyr fynychu cyflwyniad ar Yrru Mwy Diogel, mae hwn yn gyflwyniad rhyngweithiol ar gyfer grwpiau o hyd at 15 o bobl ac yn para 2 awr.

Mae'r cwrs yn cynnwys y meysydd canlynol;

  • Risgiau Damweiniau
  • Mathau o ddamweiniau
  • System rheolaeth car
  • Arsylwi, a rhagweld a, rheoli gofod

Bydd yr elfen hyfforddi ymarferol ar y ffordd yn para 3 awr ac yn cynnwys brîff cyflwyniad i’r cwrs, gwiriadau trwydded a cherbyd ac yna asesiad gyrru cychwynnol i ddilyn - tua 30 munud. Bydd sesiwn adrodd yn ôl i drafod y meysydd hyfforddiant a nodwyd, ac mae'r amser sy'n weddill yn cael ei wario ar hyfforddiant gwella gyrwyr. Bydd adroddiad ysgrifenedig yn cael eu ddarparu i'r sefydliad o fewn 2 wythnos.

Gellir teilwra cyrsiau yn ôl gofynion cwmni unigol, er enghraifft ar gyfer trosi fan neu gwrs ymgyfarwyddo DU ar gyfer gyrwyr tramor nad ydynt wedi arfer gyrru ar ffyrdd y DU. Gall sefydliadau ddewis cyfuniad priodol o elfennau theori ac ymarferol sy'n addas ar gyfer eu hanghenion. Gellir gweld gostyngiadau sylweddol mewn cyfraddau damweiniau ac hefyd leihau amser di-fynd a chostau rhedeg cerbydau.

 

Cysylltu ag AHCP

01597 828 651
Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys
PAVO
Uned 30
Parc Diwydiannol Heol Ddole
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending