Cymorth Cyntaf Sylfaenol

Mae hwn yn gwrs achrededig diwrnod llawn mewn Cymorth Cyntaf Sylfaenol. Bydd tystysgrifau yn cael eu hanfon yn dilyn asesiad llwyddiannus.

Gall pob cwrs yn cael ei wneud yn berthnasol i anghenion cyfranogwyr ac mae’n cynnwys yr elfennau canlynol:

 • Asesu anaf
 • Blaenoriaethau Cymorth Cyntaf a chael help
 • Adrodd a chadw cofnodion
 • Gofal yr anafedig ymwybodol ac anymwybodol
 • Dadebru
 • Delio â thagu
 • Delio â cholli gwaed a sioc
 • Llosgiadau
 • Toriadau
 • Anafiadau asgwrn cefn
 • Anafiadau i'r llygad
 • Argyfyngau meddygol: trawiad ar y galon, strôc, ffitiau ac ati
 • Pecynnau Cymorth Cyntaf

Pwy ddylai fynychu?

Unrhywun sydd â dyletswydd gofal i gleientiaid neu eraill yn eich sefydliad.

Costau

£50.00 y person

Cysylltu ag AHCP

01597 828 651
Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys
PAVO
Uned 30
Parc Diwydiannol Heol Ddole
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending