Mae enwebiadau bellach ar agor ar gyfer Gwobrau 2020!

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n hael iawn ei amser i wella bywydau pobl eraill? Ydych chi’n gwybod am sefydliad sy’n gwneud cyfraniad gwerthfawr i fywyd yn y gymuned?  Mae Gwobrwyon Gwirfoddolwr y Flwyddyn ym Mhowys yn gyfle i gydnabod gwerth gwirfoddoli yn y Sir.  Cynhelir y gwobrwyon yn flynyddol, a chynhelir noson arbennig i ddathlu’r unigolion a enwebwyd.

Rydym yn croesawu enwebiadau ar gyfer:

 • unigolion mewn unrhyw grwpiau oedran  
 • dau neu fwy o wirfoddolwyr mewn grŵp sy’n gyfrifol am dasg, gweithgaredd neu brosiect. Gall y grŵp fod yn naill ai a) gwirfoddolwyr neu  b) grŵp o wirfoddolwyr sy’n rhan o sefydliad gyda staff cyflogedig. Ar gyfer sefydliadau gyda staff cyflogedig, mae’n rhaid enwebu’r grŵp o wirfoddolwyr, ac nid y sefydliad.

Yr hyn sydd angen ei wneud:

 • Darllenwch reolau’r gystadleuaeth
 • Cofiwch ofyn am ganiatâd yr unigolyn neu’r grŵp rydych yn ei enwebu. 
 • Llenwch y ffurflen enwebu gan roi cymaint o wybodaeth ag sy’n bosib, ac egluro’r holl weithgareddau gwirfoddol

Rheolau’r Gystadleuaeth

 • Nid yw Unigolion/grwpiau yn gallu enwebu eu hunain.
 • Mae’n rhaid anfon enwebiadau erbyn Dydd Gwener 31ain Ionawr 2020
 • Mae’n rhaid i sefydliadau gynnig gwasanaeth ym Mhowys ac mae’n rhaid i unigolion wirfoddoli o fewn y sir.
 • Mae’n rhaid i’r cais adlewyrchu’r gwahaniaeth positif a wnaeth y gwirfoddolwr neu’r grŵp a enwebir i’r gymuned ehangach neu i unigolion a grwpiau o fewn y gymuned honno. Dylid egluro’r ymrwymiad eithriadol a wnaethpwyd; hwyrach i’r unigolyn/grŵp oresgyn caledi er mwyn ymgymryd â gwaith gwirfoddol. Dylech gynnwys yr holl feysydd gwaith gwahanol a gyflawnir yn y sefydliad neu’r gymuned.
 • Hwyrach y trosglwyddir manylion personol ar y ffurflen enwebu i sefydliadau partner a’r cyfryngau at ddiben cyhoeddusrwydd, a’u defnyddio ar gyfer cyflwyniadau ar y noson wobrwyo.
 • Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol. Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar noson y seremoni gwobrwyo.
 • Gofalwch fod holl fanylion cyswllt yr enwebai gennym, a’ch bod yn llenwi’r ffurflen gais yn llawn.

Cliciwch yma am y ffurflen enwebu

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i lenwi’r ffurflen enwebu, neu i gael gwybodaeth bellach, croeso i chi gysylltu â PAVO trwy e-bostio info(at)pavo.org.uk neu ffôn 01597 822191

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending