Yr Enillwyr Gwobrau Cadetiaid Tân 2019

Hyfforddwr y Flwyddyn Cadetiaid Tân

ELAINE PINDER

Mae Elaine yn hyfforddwr yn Cadetiaid Tân y Drenewydd, yn ymddiriedolwr ar yr Ymddiriedolaeth Cadetiaid Tân, yn fam ac yn berchennog a gwarchodwr plant ar wasanaethau gwarchod plant Peek a Boo. Mae wedi bod yn allweddol wrth godi arian at elusennau ar gyfer elusennau lleol, elusen y diffoddwyr tân yn ogystal â'r cadetiaid tân. Hi yw'r ‘go to’ person yn y  cadetiaid Tân y Drenewydd pan fyddwch chi eisiau rhywbeth wedi'i wneud.

Roedd y Drenewydd yn weithgar iawn wrth  gynorthwyo'r gwasanaeth i godi arian ar gyfer elusen pan greodd y gwasanaeth grwp i canu ‘Do They Know It’s Christmas?’  a ganwyd gan ddiffoddwyr tân ar draws y wlad, o'r enw ‘The Fire Tones’. Mae Elaine wedi mynd allan ar strydoedd y Drenewydd yn gwerthu'r CDau ac yn codi proffil y Fire Tones, cadetiaid tân a'r gwasanaeth tân. Mae hi'n dyfynnu ‘gwraig wallgof ' y tîm gydag egni a brwdfrydedd y byddech chi'n hoffi ei becynnu a'i werthu mewn bwndeli.

Tîm y Flwyddyn Cadetiaid Tân

CADETIAID TÂN ABERCRAF

Sefydlwyd Cadetiaid Tân Abercraf yn 2013 gan ddefnyddio arian cymunedol o ynni Celtaidd. Mae gan y cynllun 12 o hyfforddwyr a 10 cadet.

 

 

Ffotograffau gan Joe Purches o Ayton West Studio

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending