Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys

Dathlu gwirfoddolwyr penigamp ar draws Powys a’r gwahaniaeth anhygoel maent wedi ei wneud i fywydau pobl! 
Un ffordd fach o ddweud diolch ac ysbrydoli eraill i wirfoddoli.

Diolch yn fawr i bawb a anfonodd enwebiadau ar gyfer gwobrau eleni. Oherwydd y sefyllfa bresennol mae Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2020 Powys wedi'u gohirio.

Y Seremoni Gwobrau 2019

Ciplun o'r seremoni gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys 2019 yn y Pafiliwn yn Llandrindod

Llyfryn cofrodd

Edrychwch ar y llyfryn cofrodd Gwirfoddolwr y Flwyddyn Powys 2019 am fanylion pob teilyngwr.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending