Porth Gwirfoddoli

Croeso i Wirfoddoli

Mae'r adran hon ar gyfer sefydliadau (gan gynnwys y sector cyhoeddus) a grwpiau sy'n gweithio gyda gwirfoddolwyr

Croeso i wirfoddoli ar gyfer:

 • sefydliadau (gan gynnwys y sector cyhoeddus) a grwpiau sy'n gweithio gyda gwirfoddolwyr

Gall Canolfan Gwirfoddoli Powys helpu trwy gynnal

 • gwiriad iechyd gwirfoddolwyr er mwyn sicrhau fod eich sefydliad yn y sefyllfa gorau posib i weithio gyda gwirfoddolwyr hyrwyddo eich cyfleoedd gwirfoddol 
 • recriwtio a chadw eich gwirfoddolwyr 
 • arfer orau wrth weithio gyda gwirfoddolwyr 
 • taflenni gwybodaeth ar wirfoddoli 
 • dulliau llywodraethu da (sut mae pethau’n cael eu rhedeg) 
 • chwilio am gyllid 
 • prosiectau newydd 
 • tystysgrifau gwirfoddoli ar gyfer pobl ifanc a chynllun Grantiau PAVO dan arweiniad Pobl Ifanc 
 • gweithdai a hyfforddiant 
 • newyddion am wirfoddoli ym Mhowys.

Gwirfoddolwyr Ifainc - 14 – 25 oed

Gwirfoddolwyr y Mileniwm - cynllun Llywodraeth Cymru yw hwn i gydnabod cyfraniad gwirfoddolwyr ifainc.  Mae gwirfoddolwyr yn derbyn tystysgrifau ar ôl cyflawni 50, 100 a 200 awr yn eu tro. Mae’r tystysgrifau’n ffordd wych i ddangos cyfraniad y person ifanc i gyflogwyr, colegau a sefydliadau gwirfoddol, a’i ymrwymiad i wirfoddoli.  Mae’r cynllun ar agor i bobl ifanc 14 - 25 oed.

I gofrestru ar gyfer y cynllun yma, cysylltwch â'r Biwro Gwirfoddolwyr lleol neu Ganolfan Gwirfoddoli Powys.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

[Translate to Welsh:]

Cliciwch yma i hyrwyddo eich sefydliad a’r cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael trwy gofrestru gyda Gwirfoddoli Cymru.

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending