Yr Elusen Inman

Yn gyffredinol, grantiau rhwng £ 2,000 a £ 5,000 ar gyfer elusennau sydd wedi'u cofrestru yn y DU sy'n darparu gweithgareddau meddygol, lles cymdeithasol neu les cyffredinol, yn enwedig ym meysydd cefnogaeth i'r henoed, pobl ag anableddau, ymchwil feddygol, hosbisau a'r lluoedd arfog.

___________________________________________________

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Sul 28 Chwefror 2021.

I wneud cais, dylai elusennau sydd wedi'u cofrestru yn y DU wneud cais ysgrifenedig (trwy lythyr, nid e-bost) gan ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

o Eu rhif elusen cofrestredig.
o Nodau ac amcanion yr elusen, ac unrhyw ffactorau perthnasol eraill.
o Copi o'u hadroddiad blynyddol diweddaraf a set o'r cyfrifon archwiliedig diweddaraf, a
o Manylion y prosiect y gwnaed cais amdano, y cyfanswm sy'n ofynnol, y cyfraniadau a dderbyniwyd hyd yma a'r amseriad arfaethedig i'w gwblhau.

Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar gael ar wefan yr Elusen.

Mae dyddiadau cau ceisiadau fel arfer ar ddiwedd mis Chwefror bob blwyddyn i'w hystyried bob Gwanwyn, a diwedd mis Medi yn flynyddol i'w hystyried bob Hydref.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity