YMDDIRIEDOLAETH PIERREPONT

Grantiau ar gyfer elusennau cofrestredig yng Nghymru a Lloegr sy'n gweithio ym meysydd iechyd a lleddfu salwch a thlodi.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dim - gellir gwneud ceisiadau ar unrhyw adeg yn ysgrifenedig.

Sylwch nad yw'r Ymddiriedolaeth yn cynnal gwefan. Fodd bynnag, gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr Ymddiriedolaeth yn ei Adroddiad Blynyddol a'i Datganiadau Ariannol ac yng nghofnod y Comisiwn Elusennau.

I ymholi ynghylch argaeledd cymorth grant, cysylltwch â'r Ymddiriedolaeth yn:

Shauna Gilmour
Ymddiriedolwr
The Pierrepont Trust
Red Cottage
Tockwith Road
Long Marston
YO26 7PJ

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity