Ymddiriedolaeth Elusennol George Bairstow ‘dal ar agor am fusnes’

Mae’r ymddiriedolaeth yn gwneud grantiau i elusennau a gofrestrwyd yn y DU ar gyfer darpariaeth cymorth ar frys i gymunedau; annog pobl ifanc i wirfoddoli; ac ychwanegu at sgiliau ymysg pobl ifanc.

Mae ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Elusennol George Baristow yn ymwybodol o’r heriau a wynebir y byd yn ystod y cyfnod caled hwn, ac yn croeso ceisiadau newydd am grantiau. Maent yn dal i adolygu unrhyw geisiadau wedi’i blaenoriaethu yn ystod y cyfnod hwn. 

Mae meini prawf yr ymddiriedolaeth a chanllawiau ar geisio am grant, ynghyd a’r ffurflen gais ei hun ar gael yma.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity