Ymddiriedolaeth Celfyddydau Scops

Grantiau bach yn gyffredinol ar gyfer elusennau cofrestredig llai i ganolig eu maint yn y DU i wella'r ddarpariaeth addysg gerddoriaeth mewn ysgolion yn ogystal â'r tu allan i amgylchedd ysgol, ac i ehangu mynediad i'r celfyddydau perfformio.

__________

 

o Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Sadwrn 31 Gorffennaf 2021.

 

o Pwy all wneud cais: elusennau cofrestredig llai a chanolig eu maint yn y DU. Bydd ceisiadau gan fathau eraill o sefydliadau dielw, megis grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol, hefyd yn cael eu hystyried os ydynt wedi'u cyfansoddi'n ffurfiol a bod ganddynt ddibenion elusennol clir.

Dylai elusennau sydd â diddordeb mewn ymgeisio gwblhau'r Cwis Cymhwyster ar wefan yr Ymddiriedolaeth i ddechrau.

Yna gall ymgeiswyr sy'n cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd wneud cais Cam 1 trwy e-bost.

Yna bydd yr Ymddiriedolaeth yn llunio rhestr fer a gwahoddir yr ymgeiswyr a ddewiswyd i lenwi ffurflen gais ar-lein Cam 2.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Sadwrn 31 Gorffennaf 2021.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity