The Anchor Foundation

Grantiau cyfalaf a refeniw rhwng £ 500 a £ 10,000 ar gyfer elusennau cofrestredig yn y DU sy'n gweithio tuag at gynhwysiant cymdeithasol yn y DU a / neu dramor.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Sadwrn 31 Gorffennaf 2021.

Pwy all wneud cais: Elusennau sydd wedi'u cofrestru yn y DU sy'n gweithio yn y DU a / neu dramor, gyda ffafriaeth i elusennau Cristnogol.

Manylion cyswllt yr Ymddiriedolaeth yw:

Heather McPherson
Ysgrifennydd
Sefydliad yr Angor
Blwch Post 7689
Perth
PH2 1JX
E-bost: ysgrifennydd@theanchorfoundation.org.uk
(Nid yw'r Sefydliad yn hysbysebu rhif ffôn.)

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity