Rhoi cyfle arall i blant - lansio cronfa newydd gwerth £ 20m

Mae'r Gronfa Gwaddol Ieuenctid yn cyhoeddi cronfa werth hyd at £ 20 miliwn i ddarganfod beth sy'n gweithio i gadw plant allan o'r system cyfiawnder troseddol.

Boed hynny trwy gymorth iechyd meddwl, ymyriadau teulu cyfan neu fentora, mae'r YEF eisiau gwybod sut y gall cynnig dewisiadau amgen i arestio, euogfarn a dalfa i blant sydd wedi troseddu eu hatal rhag cymryd rhan mewn trais yn ddiweddarach yn eu bywydau.

 

I ddarganfod mwy am yr hyn y mae'r Gronfa Waddol Ieuenctid yn edrych i'w ariannu a sut i wneud cais, gallwch ddarllen eu prosbectws a'u cofrestru i gymryd rhan mewn gweithdy.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity