Cyllid Coronafeirws: pa gronfa ddylwn ni wneud cais amdani?

Mae CGGC yn cynnig cymorth am yr opsiynau cyllid sydd ar gael i fudiadau.

Golyga’r cyllid hwn fod sawl opsiwn bellach ar gael i fudiadau sy’n chwilio am gefnogaeth ariannol i’w cynorthwyo dros y misoedd nesaf ond, o ran ymarferoldeb, i elusennau, a phwy ddylai ymgeisio am beth?

Tarwch olwg at yr erthygl hon gan Alison Pritchard, Swyddog Cyllid Cynaliadwy CGGC, i’ch cefnogi i ddatblygu eich strategaeth cyllid COVID-19.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending