Cyllid a chefnogaeth ar gael nawr ar gyfer mentrau cymdeithasol

Rydym yn falch i fedru cyhoeddi bod cyllid a chefnogaeth bellach ar gael i entrepreneuriaid cymdeithasol a leolir yng Nghymru. Mewn ymateb i COVID-19, rydym wedi rhoi hwb i’n rhaglen dyfarniadau sylfaenol er mwyn gwneud yn siŵr bod y gefnogaeth yn mynd i lle mae mwyaf ei angen.

 

Derbyn cefnogaeth i gael dechrau da a thyfu

 

Medrwn gynnig cefnogaeth i chi ddechrau neu dyfu eich busnes, pu’n ai bod gennych syniad ar bapur neu fenter gymdeithasol sydd eisoes ar waith. Rydym yn cynnig dyfarniadau rhwng £500 a £15,000 wedi’u rhannu’n dri phecyn ar wahân ar gyfer entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru.

 

am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity