Cyfleoedd rwydweithio a thrafodaeth panel newydd i godwyr arian

Mae’r Sefydliad Codi Arian (Cymru) wedi cyflwyno cyfres newydd o ddigwyddiadau digidol i godwyr arian gyda Phanel Codi Arian Corfforaethol.

Byddem ni yn derbyn syniadau codwyr arian Cymreig amlwg am yr effaith mae Covid-19 wedi cael ar eu codi arian, a hefyd beth maent yn gwneud yn wahanol yn ystod y pandemig byd eang. Ymunwch a ni am fach o fewnwelediad a chyfle i rwydweithio ymysg cymuned codi arian Cymru.

Lle? Ar Zoom, manylion ymuno ar Eventbrite.

Pryd? Dydd Iau 28ain Mai 12:00pm - 1:30pm

Am fwy o wybodaeth ac i archebu ticed, ewch i Eventbrite.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity