Cronfa Grantiau Independent Age

Mae hyd at £15,000 ar gael i helpu mudiadau ar ledled y DU i weithio gyda phobl hŷn sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan COVID-19

Dywedodd Independent Age:

“Mae’r Coronafeirws wedi newid bywydau pawb yn y DU, yn enwedig i’n cenhedlaeth hŷn sydd dal i fod y rhai ag effeithiwyd mwyaf gan Covid… a dyna pam mae ein hymddiriedolwyr wedi rhyddhau £2 miliwn o gronfa Independent Age i gefnogi mudiadau llai ar draws y DU sydd yn gweithio gyda phobl hyn sydd wedi’u heffeithio fwyaf gan y firws.”

Bydd y Gronfa’n cynnwys pedair rownd ariannu ar wahân. Ymhob rownd bydd £500,000 ar gael lle gellir mudiadau geisio am £15,000 yr un. Mae rhaid i geiswyr fod yn elusennau cofrestredig o’r DU, gydag o leiaf un aelod staff sydd yn barod yn gweithio gyda grwpiau blaenoriaeth pobl hyn. 

Y dyddiad cau ar gyfer y rownd gyntaf yw 9am 4 Mehefin 2020.

Gallwch lawrlwytho’r canllawiau cais neu ewch i wefan y Independant Age i ddarganfod mwy.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity