I ffeindio allan mwy

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Melissa Townsend

Recriwtio a mentora ymddiriedolwyr

Rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr, cyfarwyddwyr ac aelodau pwyllgor NEWYDD ar gyfer sefydliadau a grwpiau ym Mhowys.

Rydych wedi dweud wrthym eich bod yn cael trafferth cael hyd i a chadw ymddiriedolwyr, cyfarwyddwyr ac aelodau pwyllgor. Felly byddem yn hoffi gyda’n cymunedau i gael hyd i bobl newydd o bob oed sydd heb ystyried gwneud hyn o’r blaen.


Pobl ifanc – gallwch fod yn ymddiriedolwr, cyfarwyddwr neu aelod pwyllgor o 18 oed. Gallwn roi hyfforddiant ichi os ydych yn 16 oed neu drosodd, er mwyn gallu paratoi’n gynnar i fagu’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn ymddiriedolwr, cyfarwyddwr neu aelod pwyllgor.


Os ydych eisoes yn defnyddio eich sgiliau i fentora rhwyun – rydym hefyd yn chwilio am bobl brofiadol i fod yn fentoriaid i helpu ymddiriedolwyr, cyfarwyddwyr ac aelodau pwyllgor newydd ddatblygu sgiliau trwy roi cyngor a hyfforddiant iddynt.

 

Meddwl bod yn ymddiriedolwr, cyfarwyddwr, aelod pwyllgor neu gallwch fod yn fentor?

Oes gennych:

 

  • sgil neu wybodaeth benodol all fod o fudd i eraill?
  • eisiau cymorth ar-lein?
  • eisiau hyfforddiant o ryw fath?
  • eisiau magu sgiliau a gwybodaeth newydd gan eraill? 
  • eisiau gwella’ch CV?

 

Oes angen ymddiriedolwyr, cyfarwyddwyr ac aelodau pwyllgor ar eich sefydliad neu grŵp?

Gallwn:

  • baru mentor gyda chi;
  • eich helpu i gael hyd i unigolyn addas ar gyfer cyfle gwirfoddol;
  • cael hyd i fentoriaid arbenigol ar gyfer tasgau penodol tymor byr sy’n gallu rhoi cyngor a chymorth o safbwynt cael hyd i ateb;
  • rhoi hyfforddiant i ymddiriedolwyr a mentoriaid newydd
  • ac os oes ymddiriedolwyr, cyfarwyddwyr ac aelodau pwyllgor sydd eisoes ar eich bwrdd fyddai’n hoffi hyfforddiant neu loywi gwybodaeth sydd ganddynt, gallwn drefnu hynny. (Codir ffi ar gyfer pob unigolyn ar yr hyfforddiant.)

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending