Tîm Ymateb Brys y Sector Cymunedol (C-SERT)

Tîm Ymateb Brys y Sector Cymunedol (C-SERT)

Mae PAVO, o fewn trefniadau partneriaeth y sir, wedi sefydlu Tîm Ymateb Brys y Sector Cymunedol (C-SERT).

Mae hyn yn cynnwys sefydliadau sirol sy'n cynnig cefnogaeth gwirfoddolwyr a gwasanaethau ymateb brys ochr yn ochr â phartneriaid o Gyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Gellir gweld nodiadau o gyfarfodydd C-SERT trwy glicio ar y dolenni isod.

Y prif gyfrwng ar gyfer cefnogi cymunedau fydd ein gwasanaeth cysylltydd cymunedol. - cliciwch yma am fanylion. Trwy'r gwasanaeth hwn byddwn yn gweithio gydag eraill i ddatblygu rhwydweithiau cymorth lleol. Cysylltwch â'r gwasanaeth cysylltydd cymunedol 01597 828649 / community.connectors(at)pavo.org.uk

Rydym hefyd yn recriwtio gwirfoddolwyr i helpu gwasanaethau iechyd a gofal statudol yn ystod y cyfnod hwn. Byddwch yn gallu dewis ym mha ardal neu gymuned yr hoffech chi wirfoddoli.

Mae cyfleoedd Gwirfoddoli Iechyd a Gofal COVID-19 i'w gweld ar Gwirfoddoli Cymru.

Cofrestrwch am gyfle yr hoffech chi ein helpu i helpu eraill yn y cyfnod anodd hwn. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli neu help i gofrestru fel gwirfoddolwr, cysylltwch â ni yn volunteering(at)pavo.org.uk

Byddwn hefyd yn sicrhau bod gan bobl, cymunedau a sefydliadau y wybodaeth a'r gefnogaeth angenrheidiol i gadw'n ddiogel ac i helpu ei gilydd.

I dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf cofrestrwch ar gyfer ein bwletinau C-SERT ruth.middleton(at)pavo.org.uk

NODIADAU CYFARFOD C-SERT:

Cefnogaeth Mentrau Gwirfoddoli a Chymunedol

Wrth i gymdeithas ymateb i'r sefyllfa sy'n newid yn barhaus mewn perthynas ag oedi lledaeniad coronafirws, rydym yn fwyfwy ymwybodol bod pobl a chymunedau'n trefnu eu hunain er mwyn cynnig cymorth a gofal I’w gilydd. Mae mentrau o'r fath yn aml yn drawiadol ac yn ysbrydoledig. Gall PAVO eich helpu mewn sawl ffordd wrth i chi geisio cefnogi'ch cymdogion a'r gymuned ehangach. Mae enghreifftiau o'n help yn cynnwys:

  • Recriwtio gwirfoddolwyr
  • Asesu gwirfoddolwyr
  • Hyfforddi gwirfoddolwyr
  • Cysylltiad a chydlynu cymunedol
  • Cysylltu ag asiantaethau statudol fel y Cyngor Sir a'r Bwrdd Iechyd

Os hoffech help a chefnogaeth i ddatblygu mentrau gwirfoddoli a / neu gymunedol, cysylltwch â ni 01597 822191 / info(at)pavo.org.uk

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending