PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Ymateb i Ymgynghoriadau

Mae PAVO'n cyflwyno ymatebion ysgrifenedig ffurfiol yn rheolaidd i ymgynghoriadau cyhoeddus ar ran Trydydd Sector Powys er mwyn sicrhau fod barn, pryderon ac awgrymiadau'r sector yn cael eu hystyried gan unigolion sy'n gwneud penderfyniadau ar lefelau lleol a chenedlaethol.

Mae daearyddiaeth unigryw a natur wledig Powys yn golygu'n aml iawn bodolaeth safbwyntiau a phrofiadau lleol yn y Trydydd Sector sy'n unigryw ac yn wahanol iawn i sefydliadau Trydydd Sector sy'n gweithio mewn ardaloedd mwy trefol. Oherwydd hyn, mae PAVO'n credu ei fod yn bwysig lleisio safbwynt Trydydd Sector Powys er mwyn sicrhau nad yw anghenion y Sir a Thrydydd Sector Powys yn cael eu hepgor gan y bobl sy'n gwneud penderfyniadau.

Gellir lawrlwytho ymatebion diweddar i ymgynghoriadau Sector Cyhoeddus a wnaethpwyd gan PAVO ar ran Trydydd Sector Powys isod.

Lawrlwytho Darllenwyr pdf

Gellir lawrlwythno copi o Foxit Reader neu Acrobat Reader drwy glicio ar y botwm perthnasol. Byddem yn argymell defnyddio Foxit Reader i bobl nad ydynt yn defnyddio band-eang, oherwydd mae maint y ffeil yn llai.

Os ydych yn cael problemau wrth lawrlwytho, neu os hoffech weld copi caled, cysylltwch â ni.

Lawrlwytho Foxit Reader

 

Trwy glicio ar yr eicon ar y dde, bydd eich porwr yn agor ffenest newydd ar wefan Foxit, a gellir lawrlwytho'r meddalwedd oddi yno.

 

Lawrlwytho Adobe Acrobat Reader

 

Trwy glicio ar yr eicon ar y dde, bydd eich porwr yn agor ffenest newydd ar wefan Adobe, a gellir lawrlwytho'r meddalwedd oddi yno.

 

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Well worth attending if you have an opportunity to - Dementia Friend training is eye-opening on the practical reali… twitter.com/i/web/status/9…

Tomorrow @InfoEngine1 and @PowysConnectors will be @newtown_library between 11am and 1pm - pop in to find out more… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru