PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Risg i Gynlluniau Cludiant Cymunedol ym Mhowys

 

Papur Briffio: Risg i Gynlluniau Cludiant Cymunedol ym Mhowys

Cynllun Gwella Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys 2017-2020

Cynhyrchwyd y cynllun gwella hwn mewn ymateb i adolygiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) o Wasanaethau Plant Cyngor Sir Powys ym mis Gorffennaf 2017. Mae'n nodi'r camau gweithredu tymor byr, canolig a hir a fydd yn cael eu gwneud gan yr Awdurdod Lleol i fynd i'r afael â'r argymhellion a wnaed gan AGGCC.

Third Sector Feedback on Powys Teaching Health Board's Integrated Medium Term Plan 2016/2019

The Integrated Medium Term Plan (IMTP) of Powys teaching Health Board (PtHB) is its principle, rolling, three-year planning mechanism. In 2015 PAVO proactively developed a document that offered a third sector perspective on the plan. This was well received by PtHB and resulted in my being invited to present the report to a meeting of PtHB, which gave rise to significant interest and fostered new initiatives in collaboration. Read Third Sector Feedback here

Public Health Annual Report 2014 - 2015

Profiles health and wellbeing across Powys

Public Health Annual Report 2014 - 2015

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Check out the @PAVOtweets Health and Social Care blog detailing volunteering opportunities with @MacmillanCymru and… twitter.com/i/web/status/1…

Mae gwybodaeth am fudiadau a gwasanaethau trydydd sector perthnasol yn awr yn cael ei rhannu rhwng @InfoEngine1 cro… twitter.com/i/web/status/1…

Information about relevant third sector organisations and services is now being shared between third sector databas… twitter.com/i/web/status/1…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru